MRS-PRAK1 Ekologická a biologická exkurze pro prváky MRES

Bohužel, i přes nové uvolnění výuky na vš pro nižžší ročníky, je stále nemožné zorganizovat exkurze do terénu s vyšším počtem studentů. Dle dosavadního výkladu jsou možné jen individuální konzultace a praxe. Takže navrhuji alternativní řešení, jak získat zápočet z MRES-PRAK1: Projděte si každý sám individuálně nějakou naučnou stezku např. v chráněném území v okolí vašeho bydliště a zašlete mi do termínu vypsaného zápočtu mailem stručný vlastní zápis z vycházky – všímejte si hlavně vazeb (budou-li nějké) na probraná témata z předmětů Základy ekologie a Přehled biologie.  Zápis ve formátu .pdf mi zašlete mailem, neměl by rozsahem překročit dvě strany textu a může být doplněn i vlastními fotografiemi apod. To by mělo pro získání zápočtu stačit. Prosím, nezkoušejte texty stahovat z internetu, nechám si projet každý zápis kontrolním programem na plagiáty. V případě nejasností mne mailem kontaktujte. Bude-li uvolněna možnost pro organizované exkurze ještě do konce semestru, vyhlásím nějaké dobrovolné exkurze pro zájemce bez ohledu na zápočet z předmětu PRAK1. Bude-li zájem, mohla by být i dobrovolná přírodovědná exkurze některý pátek v září. Ivo Machar