Exkurze Gruzie 2018

Cílem GRV projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) v Olomouci: „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“ je: a) obohacení znalostí studentů a studentek o praktické zkušenosti z projektů Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, rozvojové spolupráce EU, mezinárodních organizací a také místních iniciativ, realizovaných v prioritních zemích; b) následná osvěta skrze besedy, vzdělávací aktivity a také mediální výstupy.

Propojování teorie a praxe přímo v místě projektů a následná diskuse o výsledcích i překážkách je předpokladem pro realizaci osvětových aktivit, směřujících ke zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak, aby nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů. Kvalita a citlivost je posílena pomocí přípravných seminářů, průběžných debriefingů a konzultací s expertkou v oblasti komunikace rozvojových témat v médiích. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Koncem června 2018 studenti a studentky KRES vyjeli na studijní cestu / terénní exkurzi do Gruzie v rozsahu 11 dní. Gruzie patří mezi programové země české Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, rozvoje kapacit místních samospráv, podpory zaměstnanosti, drobného podnikání, ale také občanské společnosti.

Studenti a studentky byli v průběhu cesty konfrontovat své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Měli tak možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů rozvojové spolupráce v Gruzii setkávají.

Během studijní cesty pravidelně probíhali reflexe a navázání znalostí získaných z praxe na teoretické vědomosti z výuky. Pod vedením profesionální žurnalistky studenti a studentky po návratu z cesty přetavují své zkušenosti v praktické aktivity, ať už osvětového, edukativního či mediálního charakteru. Aplikují přitom poznatky nabyté z přípravného workshopu rozvojové žurnalistiky.

 

 

Program studijní cesty:

 • Velvyslanectví ČR v Gruzii – vztahy ČR s Gruzií, úvod do problematiky Gruzie coby projektové země ZRS ČR, přehled realizovaných projektů, vč. malých lokálních projektů;
 • The Delegation of the European Union to Georgia – Gruzie z pohledu Evropské unie, programy realizované v rámci Východního Partnerství;
 • UNDP v Tbilisi – návštěva místního zastoupení UNDP i projektů realizovaných v regionech;
 • KONA v Kvemo Chala – lokální projekt podpory rurální mládeže;
 • Charita ČR v regionu Tusheti – návštěva realizovaných projektů podpořených z ČRA (zemědělské projekty, podpora rozvoje kapacit místních samospráv);
 • Člověk v tísni v regionu Terjola – projekty v oblasti podpory drobného podnikání, družstev a spolupráce mezi zemědělci;
 • DRONI – programy pro mládež, podpora občanské participace, projekty zaměřené na mladou společnost v oblasti budování kapacit, zaměstnanosti, vytváření pracovních příležitostí, ad.;
 • Center for social entrepreneurship (CSRDG) v Tbilisi – podpora sociálního podnikání;
 • For better Future v Tserovani – IDPs, social entrepreneurship;
 • Fund of Women Entrepreneurs v Kutaisi – IDPs, women empowerment;
 • Caucasus institute for peace, democracy and development (CIPDD) – migration stories, cooperation among stakeholders;
 • Transparency international v Tbilisi – corruption watchdog, media analysis;
 • Lokální komunitní rádio v Marneuli – interconnection of minorities in the region;
 • Různé transformační projekty a další lokální iniciativy.

 

Mediální výstupy:

Besedy realizované studenty a pro studenty:

 • prezentace „Exkurze do Gruzie“ na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích (v českém jazyce) – autor: Adam Kolář
 • prezentace ČRA a KRES: Exkurze do Gruzie“ na Seznamováku pro prváky KRES PřF UP v Olomouci (v českém jazyce) – autorka: Magdaléna Holmanová
 • prezentace „Gruzie“ v Domově seniorů / klubu důchodců v obci Závišice (v českém jazyce) – autorka: Hana Vítová
 • prezentace „Rozvojová spolupráce na vlastní oči – Exkurze do Gruzie“ na základní škole Valašské Klobouky pro celé ročníky 7. a 8. třídy (v českém jazyce) – autorka: Aneta Slavíčková
 • prezentace „Okouzlující Gruzie – kontrasty a souvislosti?“ na gymnáziu BMA ve Frýdlantě nad Ostravicí (v českém jazyce) – autorky: Kateřina Biolková a Veronika Hypšová
 • prezentace „Rozvojová spolupráce na vlastní oči – Exkurze do Gruzie“ na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové (v českém jazyce) – autorka: Magdaléna Holmanová
 • workshop „Analýza projektů podpory dobrého vládnutí v Gruzii a Bosně a Hercegovině“ v rámci výuky předmětu Politicko-geografické procesy v rozvojových regionech na KRES – autorka: Lenka Dušková
 • workshop „Georgia: Hands on“ – analysis of the good governance support projects in the countries in transition“ v rámci výuky předmětu Development Theories and Political Processes na KRES – autorka: Lenka Dušková

 

Donor GRV projektu: