Vavrouškovo stipendium

vavrousek_small„Já jsem záměrně šel tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat, zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná, přírodní věda nám poskytuje základní informace o tom, jak funguje příroda; technika umožňuje hledat technická řešení, ale klíč k tomu je v sociálních vědách, počínaje filosofií, přes psychologii, sociologii. Propojení sociálních, technických a přírodních věd je prostě nevyhnutelné, protože to nutí lidi uvažovat v souvislostech.“

Josef Vavroušek

Vavrouškovo stipendium je iniciativou Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je určeno bakalářským a magisterským studentům Katedy rozvojových studií. Jeho cílem je podpořit studijní pobyty, odborné stáže a výzkumné projekty studentů v oblasti rozvojové spolupráce a udržitelného rozvoje. Mnozí studenti tyto odborné stáže a pobyty využívají také k přípravě a vypracování bakalářských (BP) či diplomových prací (DP).

Udělení stipendia je podmíněno doložením potvrzení o dofinancování ostatních nákladů a podepsáním „Memoranda o porozumění“.
Podrobné informace o procesu přihlašování a výběru naleznete v aktualitách. Výzvy k předkládání projektů bývají každoročně vyhlašovány v zimním i letním semestru.

Zkušenosti studentů, kteří vycestovali v rámci Vavrouškova stipendia

Adrian Machyniak (Stellenbosch University, Jihoafrická republika)

„Prax v rámci Vavrouškového štipendia mi priniesla neoceniteľné praktické a teoretické poznatky o živote, kuMachyniak1ltúre a spoločnosti v konkrétnej krajine tzv. tretieho sveta, v tomto prípade v Juhoafrickej republike. Bola to pre mňa prvá reálna skúsenosť s tzv. komunitným rozvojom a prácou s miestnou komunitou. Osvojil som si rôzne techniky práce v teréne a mal som možnosť kreatívne pristupovať k riešeniu viacerých problémov týkajúcich sa vzdelávacieho systému v tejto krajine. Štúdium v zahraničí a skúsenosť s iným vysokoškolským systémom hodnotím ako veľkú pridanú hodnotu pre môj ďalší osobnostný a kariérny rozvoj. Nesmiem zabudnúť na možnosť prvý krát robiť výskum zameraný na konkrétnu problematiku v Juhoafrickej republike, ktorého výstup bola moja diplomová práca.“     

Patrícia Čižmáriková (Namasté, Nepál)

„Praxe mi přincizmarikova1esla osobní zkušenost s jinou kulturou, s mentalitou lidí v Nepálu a s jejich životním stylem a názory. Také jsem poznala realitu školství v rozvojové zemi (časté prázdniny, stávky, slabá docházka dětí, absence známkovacího systému či nízká úroveň angličtiny). Učila jsem angličtinu a příprava byla nakonec vždycky jiná než reálná výuka. Poznala jsem rozdíly v učebních návycích dětí u nás a v Nepálu a jiný přístup ke kolektivu a k individualitě žáka. Pro mě osobně bylo důležité naučit se využít asertivní chování, komunikovat s lidmi z odlišné kultury s odlišným jazykem, často bylo potřeba uplatnit neverbální komunikaci.“

Veronika Semelková (Professional Aliance for Development, Etiopie)

„V Etiopii jsem v rámci svého výzkumu spolupracovala s místní neziskovou organizací PADet. Jeho cílem bylaSemelkova1 kvalitativní analýza jednoho z komunitních projektů organizace. Díky práci v terénu jsem měla příležitost zažít si roli výzkumníka a proces spojený se sběrem a vyhodnocováním dat. Blíže jsem poznala realitu jedné z rozvojových zemí a výzvy spojené s pohybem v kulturně i jazykově velmi odlišném prostředí. Současně jsem si uvědomila, že Etiopie je zemí, do které se chci co nejdříve vrátit za dalším výzkumem.“

Blanka Poštulková (Zastoupení Olomouckého kraje při EU, Belgie)

„Pracovní stáž mi umožnila zblízka zjistit fungování evropských institucí v Bruselu, Postulkova1zlepšit jazykové dovednosti a seznámit se s lidmi z celé Evropy. Zahraniční stáž mi také ukázala nové pracovní možnosti. Během stáže jsem si urovnala své priority a ujasnila si, co bych chtěla dále studovat a čemu se v budoucnu věnovat. Je to také jedinečná příležitost se osamostatnit a získat více odpovědnosti.“

Kamila Šimková (Aiesec Yaoundé, Kamerun)

„V Kamerunu jsem pracovala jako dobrovolnice na vzdělávacím projektu v rurálních oblastech země. Díky stáži jsem lépe porozuměla reSimkova1alitě života v této krásné, ale chudé zemi. V Kamerunu jsem na stáži nebyla poprvé a rozhodně své druhé návštěvy nelituji. Díky předchozím zkušenostem jsem si totiž mohla vyzkoušet i jednu z manažerských pozic organizátora výuky angličtiny. Jako velký přínos dnes tedy vidím možnost naučit se týmové spolupráci v multikulturním prostředí, ve kterém jsem se po celou dobu pohybovala. Nezanedbatelnou výhodou pro mne bylo i vylepšení komunikačních schopností jak v anglickém, tak francouzském jazyce.“

Kateřina Procházková (CEREGMIA, Martinik a Dominika)

„Několikaměsíční stáž ve výzkumném institutu CEREGMIA na Martiniku spojená s měsíčním terénním výzkumem na ostrově Dominika pro mne byla Prochazkova1přínosná v mnoha ohledech. V rámci stáže jsem ocenila možnost pracovat v národnostně pestrém kolektivu s francouzštinou jako hlavním pracovním jazykem, a zejména pak svěřenou zodpovědnost pracovat samostatně na zadaném projektu. Terénní výzkum na Dominice byl zaměřen na rozvoj alternativního cestovního ruchu ve vybraných komunitách, na zmapování jeho dopadů na život komunit a životní prostředí ostrova, potenciál a limity dalšího rozvoje. V praxi jsem se tak seznámila s nástrahami výzkumu v rozvojové zemi, mezi něž patří odlišné kulturní zvyklosti i částečná jazyková bariéra (krom angličtiny se zde mluví také kreolsky). Díky této zkušenosti bych ráda ve výzkumu alternativního cestovního ruchu pokračovala i v budoucnu, a to nejen v karibské oblasti, kam se chci určitě vrátit.“

 

Podpořené projekty 2015/2016

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2015
Adéla HemelíkováDvouměsíční stáž v Indonésii12 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení květen 2016
 Renáta Matová Šestitýdenní stáž v Tanzanii 15 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
 Nela ŘímanováDesetitýdenní stáž v Indii 12 000 Kčstáž zrušena
 Petra OravcováOsmitýdenní stáž v Tanzanii9 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2014/2015

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2014
Karolína Víškovátříměsíční výzkum ve Vietnamu17 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Kulichovápětitýdenní stáž v Bosně a Hercegovině
7 500 Kč

závěrečná zpráva a fotodokumentace

Výběrové řízení duben 2015
Michaela Fridrichovátříměsíční stáž v Nepálu17 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Mejsnarovátříměsíční výzkum v Malawi13 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Barbara Hudcovádvouměsíční stáž v Tanzanii11 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Simona Bočkovádvouměsíční stáž v Thajsku6 000 Kčzrušeno
Jiří Chovanečekčtyřtýdenní stáž v Egyptě3 000 Kč

závěrečná zpráva a fotodokumentace

Anna Chrastinováčtyřtýdenní stáž v Egyptě2 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2013/2014

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení květen 2014
Nikola Šašurovátříměsíční stáž v Nigérii15 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Anna Chrastinovádvouměsíční stáž a výzkum v Senegalu
14 000 Kč

závěrečná_zpráva a fotodokumentace

Vojtěch Mrázekpětitýdenní stáž v Izraeli4 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Alžběta Sobotkovápětitýdenní stáž v Izraeli7 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2012/2013

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2012
Simona PathováOsmiměsíční stáž v Ženevě   (financováno z projektu UP PSTROS)10 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Dan Vejrostadvouměsíční stáž v Bruselu (financováno z projektu UP PSTROS)20 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Ambrozyovádvouměsíční pobyt a výzkum v Tanzanii15 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Novotnádvouměsíční pobyt a výzkum v Ekvádoru20 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení březen 2013
Marcela Janáčkovášestiměsíční stáž v Demokratické republice Kongo, NNO Člověk v tísni11 500 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kristýna Lungovášestitýdenní výzkumný pobyt na Haiti, v organizaci Fidcon20 000 Kčzávěrečná_zpráva a fotodokumentace
Johana Krajčírovášestitýdenní výzkumný pobyt v Indii, v organizaci M.O.S.T.14 300 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Lenka Voleníkovátříměsíční výzkumný pobyt v Zambii, Copperbelt University10 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Zuzana Břehovádvouměsíční výzkumný pobyt v Tanzanii, v organizaci Maendeleo12 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Šárka Hajtmarovávýzkum v zemích EU, více organizací (financováno z projektu UP PSTROS)18 000 Kč zrušeno (finanční prostředky vráceny)

 

Podpořené projekty 2011/2012

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2011
Patrícia Čižmárikovádvouměsíční pobyt na projektu v Nepálu12 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Procházkováčtyřměsíční pobyt a výzkum na Dominice12 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Lenka Pažickásedmiměsíční pobyt na projektu v Ugandě9 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení červen 2012
Kateřina Rackovádvouměsíční pobyt na projektu v Ghaně15 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Martin Schlossarekšestitýdenní výzkumný pobyt v Tanzanii13 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Joudalovášestiměsíční pobyt na projektu v Indii7 000 Kč 
Kamila Šimkovádvouměsíční pobyt na projektu v Kamerunu (financováno z projektu UP PSTROS)15 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2010/2011

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2010
Tomáš Ouhelměsíční pobyt na projektu v Indonésii25 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Ondřej Suchánekměsíční výzkumný pobyt v Ugandě (DP „Vzdělávání a rozvoj: případová studie NNO v Ugandě“)8 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Hana Dudrovádvouměsíční výzkumný pobyt v Argentině (DP Vybrané projekty solidární ekonomiky a jejich přispívání ke snižování chudoby, případová studie z Córdoby, Argentiny)9 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Korčekovádvouměsíční pobyt na projektu v Tádžikistánu4 000 Kčzávěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení duben 2011
Veronika Semelkováčtyřměsíční výzkumný pobyt v Etiopii (BP Towards Understanding Underlying Processes of Collective Action)18 000 Kčetiopský blog Veroniky,závěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Šťastnápětiměsíčný pobyt na projektu v Kambodži18 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace,
další novinky z povodní,
tisková zpráva ČvT o povodních, první zprávy, první fotografie
Martin Schlossarektříměsíční výzkumný pobyt v Tanzanii7 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Štěpánka Pecháčkovášestitýdenní pobyt na projektu v Indii4 000 Kčzávěrečná zpráva, fotodokumentace
Anna Mackováčtyřměsíční pobyt na projektu v Etiopii3 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Výběrové řízení říjen 2011
Pavla Krystýnováměsíční výzkumný pobyt v Ghaně14 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2009/2010

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Lenka Sobotováměsíční výzkumný pobyt v Indii (DP „Výzvy pro participativní přístupy v rozvoji městských chudinských komunit“)4 000 Kčfotodokumentace a závěrečná zpráva,rozvojovka 1/2010 (str.4)
Petra Vymětalíkovášestitýdenní výzkumný pobyt v Indonésii a Vietnamu4 500 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Eva Krutílkovápětiměsíční výzkumný pobyt v Keni (DP Vliv mikrofinancí na postavení žen infikovaných HIV/AIDS: případová studie z Keni)12 000 Kčzávěrečná zpráva
Adrian Machyniakšestiměsíční studijní a výzkumný pobyt v JAR (DP The role of higher education institutions in development of post-apartheid South Africa: Case study of Stellenbosch University)19 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Martina Hájkovátříměsíční výzkumný pobyt v Zambii (DP „Dopady měděného sektoru na ženy: případová studie komunit v blízkosti měděného dolu Lumwana v Severozápadní provincii Zambie“)21 000 Kčzáverečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2008/2009

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Andrea Bušováměsíční studijní cesta zaměřená na Fair Trade a Adopci na dálku v Ugandě26 000 Kč 
Jakub Przywaratříměsíční studijní pobyt na univerzitě v Zambii23 000 Kč 
Martina Eliášovátříměsíční stáž na univerzitě EARTH v Kostarice22 000 Kčzáverečná zpráva,fotodokumentace
Marea Grinvaldtříměsíční stáž na univerzitě EARTH v Kostarice23 200 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Magdalena Jochcovátříměsíční výzkumný pobyt v Nepálu10 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Pavla Šedlbauerovátýdenní výzkumný pobyt v Srbsku (DP Srbsko: rozvojové příležitosti se zaměřením na romskou komunitu Bělehradu)6 000 Kčzávěrečná zpráva
Veronika Pazderovátýdenní výzkumný pobyt v Moldavsku3 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Jana Štrichelovátýdenní výzkumný pobyt v Srbsku3 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Radoslav Kullaměsíční pobyt na projektu v Indii8 000 Kčzávěrečná zpráva,fotodokumentace
Eva Bazgierovápůlroční pobyt na projektu v Mexiku6 000 Kčblog, závěrečná zpráva,fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2007/2008

Jméno studentaProjektPodpora katedryMateriály z pobytu
Eva MálkováEARTH University v Kostarice24 000 Kč