Exkurze

Moldavsko-2015-EU-delegation-v-MoldavskuExkurze na pracoviště zabývající se rozvojovou tematikou katedra pořádá zhruba jednou za 1-2 roky. Jedná se buďto o exkurze na česká pracoviště nebo do zahraničí. Zahraniční exkurze se konají mimo EU (Moldavsko) nebo se zaměřují na návštěvy evropských institucí, které se zabývají rozvojem (např. Evropská komise v Bruselu, OSN v Ženevě nebo OBSE ve Vídni).

Studenti takto mají možnost poznat budoucí zaměstnavatele, diskutovat do hloubky odborná rozvojová témata, se kterými se setkávají ve výuce a obohatit tak teorii praxí. V minulých letech si během exkurzí studenti také např. domluvili stáže či získali inspiraci pro témata bakalářských či diplomových prací.                                        

Exkurze se konají pravidelně i pro studenty oboru ESUR – Environmentální studia a udržitelný rozvoj. Jejich cílem je přibližit studentům nejnovější trendy v oblasti ochrany životního prostředí.

5. 4. č.1_ značka Přísně tajné, Praha, MV- odbor bezpečnostní politiky (2)   P1000369   3. 4. KÚ Brno, ZRS Jihomoravského kraje (6)  Moldavsko-2015-Milesti-mici-byvanie
Fotky jsou z exkurzí do Moldavska, z exkurze do českých organizací a také z exkurze do Ženevy.