Soutěž o cenu děkana

Registrace do dalšího ročníku Studentské vědecké soutěže O cenu děkana byla zahájena!

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem. Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce:

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
•Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
•Název práce
•Jméno soutěžícího
•Jméno vedoucího práce – školitele
•Ročník a obor studia
•Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
!!! Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá !!!

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise bude zveřejnena po 8. březnu 2019.