• Úvodní stránka
  • Ostatní
  • Pracovní nabídka: Nadace OSF – Hodnotitel/ka pro připravovaný program Active Citizens Fund

Pracovní nabídka: Nadace OSF – Hodnotitel/ka pro připravovaný program Active Citizens Fund

Open Society Fund hledá hodnotitele/ky  projektových žádostí. Projekty se budou týkat zejména těchto oblastí: demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných, lidská práva a rovné zacházení, potírání všech forem diskriminace, sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin, genderová rovnost a životní prostředí. Přihlášky lze podávat do 24. května 2019 na email katerina.blahova@osf.cz.