UP PSTROS

Uplatnitelnost v praxi pro studenty rozvojových studií – UP PSTROS

Doba trvání projektu: 1.6.2012 – 31.05.2015

Záměrem projektu je zvyšování uplatnitelnosti studentů zejména bakalářského, ale i magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a příbuzných oborů v oblasti rozvojových studií na českém i mezinárodním trhu práce. Záměru projektu bude dosaženo prostřednictvím: zvýšení odborných kompetencí, praktických znalostí i zkušeností a jazykové vybavenosti studentů bakalářského oboru a vyšší odborné specializace a lepších jazykových schopností studentů navazujícího magisterského oboru. Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím klíčových aktivit projektu, zejména pomocí nových a inovovaných předmětů, fakultativní modularizace volitelné části studia či podporou praxí, stáží a exkurzí studentů s cílem vyšší uplatnitelnosti na trhu práce. K záměru projektu nepřímo přispěje také zvyšování odborných kapacit projektového týmu. Projekt je tříletý, jeho rozpočet činí 16 677 115,39 Kč a celkem bude studentům poskytnuto přes 3200 různých podpor