Nabídka stáže na odboru států subsaharské Afriky

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž na odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí České Republiky. Nabídka stáže je určená pro studenty vysokých škol se zaměřením na africký kontinent, rozvojová studia a mezinárodní vztahy. Hlavní náplní stážisty bude asistence během příprav Týdne Afriky, který bude probíhat od 20. do 26. května 2019. Součástí Týdne Afriky bude mezinárodní konference Afrika jako partner a řada dalších doprovodných akcí.

Zaměření stáže:
Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

 Asistence při přípravě a organizaci mezinárodní konference Afrika jako partner 23. května 2019 a dalších dobrovodných akcí v rámci oslav Dne Afriky, které proběhnou v týdnu
20. – 24. 5. 2019,
 plnění operativních úkolů odboru dle aktuální potřeby.

Délka stáže:
Standardní délka stáže je 20 až 25 hodin týdně po dobu tří až šesti měsíců.

DEADLINE přihlášek: 27. 1. 2019 včetně.

Více podrobností naleznete zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_na_odboru_statu.html

nebo na Facebooku našeho odboru:

 https://www.facebook.com/mzvcrAfrika/