Blok expertů ESUR 4. 12. 2019

Zveme Vás na přednášku v rámci Bloku expertů ESUR

“Co pohledávají ptáci ve městech: o synantropizaci ptáků a jejich mapování ve městě na příkladu Brna”

která se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 15.00 do 16.30 v učebně LP 2006 Přírodovědecké fakulty UP. Přednáší Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (pozvánka).