Financování studia a stáží v zahraničí

Další možnosti financování studia a stáží v zahraničí nábízejí následující nadace a organizace:

The Kellner Family Foundation
Nadace Zdeňka Bakaly
Nadace SOPHIA
Nadace pro rozvoj vzdělávání
Mellonova nadace
Fullbrightova komise
Open Society Fund
Nadace Hlávkových
Vzdělávací nadace Jana Husa
AIA – Akademická informační agentura
Rotary International
Expediční fond
Visegrad fund
Nadační fond Univerzity Palackého
Česko-německý fond budoucnosti
British Chevening Scholarships

 

Naši studenti s těmito možnosti už také mají vlastní úspěšné zkušenosti. Katedra vás velmi ráda podpoří při podávání žádostí o stipendia pomocí uvedených fondů.