Výzkumná zaměření

Katedra rozvojových studií zaměřuje své výzkumné aktivity především do pěti níže definovaných oblastí:

  1. pro-poor růst a nerovnost
  2. efektivita rozvojové spolupráce
  3. environmentální indikátory a indikátory rozvoje
  4. využití půdy a ekosystémové služby
  5. využití krajinné ekologie v oblasti ochrany přírody, především lesních ekosystémů

Mimo tyto oblasti se pracovníci katedry individuálně zaměřují také například na otázky aplikace GIS v rozvoji, propojení sportu a rozvoje apod. Pro bližší zaměření se podívejte na profily jednotlivých pracovníků a doktorandů.