Publikace

Níže jsou uvedeny publikace pracovníků KRS, vzniklé jako výstupy výzkumných (a jiných) projektů:

Články v recenzovaných žurnálech

Syrovátka, M., Hák, T. (in press) Measuring rich-country policies towards the global environment: A critical analysis of the environmental component of the Commitment to Development Index. Journal of Environment & Development.

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. (in press) The Allocation of Czech Foreign Aid in Sub-Saharan Africa: The Influence of Historical Relationships,  International Journal Economic Policy in Emerging Economies.

Pánek, J. 2015. How participatory mapping can drive community empowerment – a case study of Koffiekraal, South Africa. South African Geographical Journal  97 (1) 18–30.

Kladivo, P., Nováček, P., Macháček, J., Teichmann, J. 2014. The State of the Future Index for the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (3) 42–52.

Nováček, P. 2013. After Rio+20: Preparing for Sustainable Retreat? Quaestiones Geographicae 32(1), 55–60.

Nováček, P. 2013. Human Values Compatible with Sustainable Development. Journal of  Human Values, 19 (1), 5–13.

Nováček, P. 2013. Příspěvek k rozvojové geografii – srovnávací studie Bhútánu, Haiti a Rwandy. Geografický časopis 65 (1), 45–60.

Nováček, P. 2013. Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20  Process. Polish Geographical Review 85 (1), 5–14.

Nováček, P. 2013. Thinking oriented towards the future – key to prosperity and sustainable   development? Foresight, 15 (5), 354–362.

Opršal, Z., Šarapatka, B., Kladivo, P. 2013. Land-use Changes and their Relationship to Selected Landscape Parameters in three Cadastral Areas in the Moravia Region, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1.

Pánek, J. 2013. Geographic information systems in developing countries – what are the ethical issues we need to be aware of?. GeoScience Engineering 59 (2) 40–48.

Pánek, J., Vlok A.C. 2013. Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje – případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy: časopis pro výuku a popularizaci geografie 23 (1) 2–5.

Pánek, J. 2013. The Commercialisation of Public Data – How Does Participatory Data-mining Look on a Global Scale? South African Journal of Geomatics. 2 (3) 231–245.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. Perspectives on European Politics and Society 13 (1), 100–116.

Nováček, P. 2012. Je udržitelný rozvoj slučitelný s ambicemi rozvojových zemí? Mezinárodní politika, 36 (5) 4–7.

Nováček, P. 2012. Od Limitů růstu k modré ekonomice. Životné prostredie 46 (6), 340–341.

Nováček, P. 2012. Rio+20: od udržitelného rozvoje k ústupu? Životné prostredie 46 (3) 156–157.

Pánek, J. 2012. Dangers of commercialising public data. PositionIT: the geoinformatics, surveying, GIS, GPS and location based services journal for southern Africa. 2012, Nov/Dec, 40–46.

Syrovátka, M., Krylová, P. 2012. Aid dimension of the Commitment to Development Index: Case study of the Czech Republic. International Journal of Sustainable Economy 4 (4), 323–339.

Šafaříková, S. 2012. SPORT A ROZVOJ – koncept a potenciál pro vzdělávání. Česká kinantropologie, 16(4), 11-28.

Nováček, P. 2011. Budoucnost už není, co bývala. Životné prostredie 45(6) 325–326.

Šafaříková, S. 2011. The influence of football on the personal development of children in Uganda (using semistructured interviews). Journal of Human Sport & Exercise, 7(1), 173-177.

Nováček, P. 2009. Jaká nás čeká budoucnost? Zpráva projektu Millenium pro rok 2008. Životné prostredie 43 (3) 180–182.

Syrovátka, M. 2008. Jak (ne)měřit kvalitu života: Kritické pohledy na index lidského rozvoje. Mezinárodní vztahy 43 (1), 9–37.

Nováček, P. 2007. Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause. (recenze knihy V. Klause Modrá, nikoli zelená planeta). Životné prostredie 41 (6)  332–334.

Nováček, P. 2007. Opomíjené milníky na cestě k udržitelnému rozvoji. Životné prostredie 41 (4) 194–198.

Nováček, P. Mederly, P., Armand, P., C., Skácelová, I. 2007. Marshall Plan for Haiti: initial project of the global partnership for development. Foresight  9 (1) 59–66.

Monografie a kapitoly v monografiích

Opršal, Z. 2014. Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.

Pánek, J., Hrubeš, M., Kubásek, M., Valůch, J., Zahumenská, V. 2014. GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme? 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Nováček, P. (ed.) 2014. Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Harmáček, J. 2013. Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs). Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Pánek, J., Geletič, J. 2013. GIS pro rozvojová studia: Úvod do ArcGIS 10.1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Leichtová, M., Opršal, Z. 2013. Rozvojové aktivity Organizace spojených národů. In Leichtová, M. (ed.) Tvoříme rozvoj. Vybrané donorské instituce v současné rozvojové spolupráci. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Syrovátka, M. 2013. The environmental performance of Visegrad countries in composite indicators. In: Šauer, P. (ed.) Visegrad countries: Environmental problems and policies. Praha: CENIA.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Nováček, P. 2011. Sustainable Development. Olomouc: Palacky University Press.

Nováček, P. 2011. Rozvojové země v době globalizace. In: Mezřický, V. (ed.) Perspektivy globalizace. Praha: Portál.

Syrovátka, M., Melichar, J., Harmáček, J., Krylová, P., Kaprová, K. 2011. Are rich countries’ democratic institutions key to favourable environmental policies toward developing countries? In: Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V. (eds.) Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Šafaříková, S. & Khomutova, A. 2011. The interpersonal relations in a group of young adolescents – participants of the football programme in Uganda. In Scientific report series physical education and sport. Nr 15 (1/2011). University of Pitesti, Faculty of physical education and sport.

Kolektiv autorů. 2010. Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Státní fond životního prostředí ČR. [MS]

Nováček, P., Schauer, T.  (eds.) 2010. Learning from the Futures. Olomouc: Palacky University Press.

Nováček, P. 2010. Udržitelný rozvoj. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Harmáček, J. Němečková, T. 2009. Vnější ekonomická diferenciace rozvojových zemí. In: Adamcová, L. Němečková, T. a kol. Rozvojová ekonomika. Praha: Oeconomica. s. 77–104. ISBN 978-80-245-1515-1.

Syrovátka, M. 2009. Financing adaptation to climate change in developing countries. In: Šauer, P., Šauerová, J. (eds.) Environmental economics and management: Young scholars perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Nováček, P., Mederly, P., Armand, P., C. 2008. Un Plan Marshall pour Haiti. Un projet initial du Partenariat Mondial pour le développment. Olomouc: Palacky University Press.

Syrovátka, M. 2008. Barriers to international climate policy. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations: Young researchers perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Veselý, A., Kalous, J., Nováček, P. 2007. Prognózování veřejných politik. In: Veselý, A., Nekola, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik – přístup, metoda a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

Nováček, P., Mederly, P.,  Armand, P. 2007. Partnership for Development of Haiti. In: Mack, T., C. (ed.) Hopes and Visions for the 21st Century. Bethesda: World Future Society.

Ostatní

Opršal, Z. 2014. Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.

Pánek, J., Nétek, R. 2014. Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. In: Rosecký, J. Počítač ve škole 2014 – sborník příspěvků. Nové Město na Moravě.

Brychtová, A., Pászto, V., Marek, L., Pánek, J. 2013. Web-design evaluation of the crisis map of the Czech Republic using eye-tracking. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Albena.

Machar I., Pechanec V., Kiliánová H., Opršal Z., 2013. Adaptation measures for the central European floodplains landscape in the context of global changes. Case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings, vol.I: pp 11–16.

Pánek, J., Geletič, J., Voženílek, V. 2013. Concept of advanced decision-tree tool for selecting optimal participatory mapping method. In: Proceedings of Global Geospatial Conference 2013. Addis Ababa.

Pánek, J. 2013. The assessment of participatory mapping methods based on expert system. In: Popelka, S., Voženílek, V. Second InDOG Doctoral Conference Proceedings. Olomouc.

Pánek, J., Vlok, A.C. 2013. Participatory mapping as a tool for community empowerment – a case study of community engagement in Koffiekraal, South Africa. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden .

Pánek, J., a Van Heerden, S. 2013. Participatory GIS for water provision and community planning – case study Koffiekraal, South Africa. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Albena.

Machar I., Pechanec V., Opršal Z., 2012. Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mining activities in floodplain landscape case study: Sustainable management plan of the Tovačov lakes (Czech Republic). 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012. pp 457–464.

Pánek, J. 2012. The commercialisation of public data – how does participatory data-mining look on a global scale?. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 1. Johannesburg.

Vlok, A.C., Pánek, J.,  CAMP for change in the Bojanala Region of North West Province. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 2. Johannesburg.

Pánek, J. 2011. Participatory and Public Participation GIS: A Phenomenon of Neocartography with a High Potential in Developing Countries?. In: The Scale of GlobalizationThink Globally, Act Locally, Change Individually in the 21 st Century. Ostrava.

Harmáček, J. 2010. Přehled ekonomických a sociálních efektů remitencí v rozvojových zemích. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 201-213. ISBN 978-80-244-2683-9.

Krylová, P., Opršal, Z. 2010. Perspectives of Development Co-operation of the Visegrad Countries. In Nováček, P., Huba, M. (eds.) Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí 7.-8. září 2010, Olomouc, Olomouc: Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Opršal, Z., Krylová, P. 2010 Teritoriální aspekty zahraniční rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Harmáček, J. 2009. Nejen ekonomický pohled na „rozvojovost” arabského světa. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-812-2.

Harmáček, J. 2008. EU – ACP: vyjednávání EPAs a dopady na regiony ACP. In: Mattoš, B. (ed.). Rozvojová pomoc a spolupráca 2008. Bratislava: Ekonóm, 2008, s. 118–128. ISBN 978-80-225-2640-1.

Harmáček, J. 2008. Vztahy Evropské unie a nejméně rozvinutých zemí (LDC). In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-664-7.

Syrovátka, M. 2007. Aggregate measures of welfare based on personal consumption. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations. Proceedings from the conference hold in Prague in October 2007. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2007. Možnosti a omezení ekologické stopy jako ukazatele udržitelnosti. In: Nováček, P. (ed.) Udržitelný rozvoj: Nové trendy a výzvy. Sborník z konference konané 17.–19. dubna 2007 v Horce nad Moravou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.