Granty

Grantová soutěž UP

V rámci grantové soutěže Univerzity Palackého byly pracovníky Katedry rozvojových studií ve spolupráci se studenty magisterského a doktorského oboru Mezinárodní rozvojová studia řešeny výzkumné projekty. V roce 2011 byl výzkum zaměřen na analýzu české rozvojové pomoci prostřednictvím ukazatele Commitment to Development Index (CDI). Cílem projektu bylo provést analýzu české rozvojové pomoci prostřednictvím ukazatele CDI a připravit podmínky pro výpočet dalších komponent ukazatele a/nebo dalších zemí. V roce 2012 se projekt věnoval otázce indikátorů rozvoje a kvality života. Pro rok 2013 je připravován projekt zaměřený na analýzu rozvojových implikací a souvislostí ekonomického růstu ve skupině nejméně rozvinutých zemí (LDCs).