Decent

DECENT (DEvelopment Research CENTer), neboli Centrum pro výzkum mezinárodního rozvoje, je interním schématem Katedry rozvojových studií, jehož cílem je posílit výzkumnou specializaci a podpořit kvalitu a kvantitu výzkumných výstupů na katedře. DECENT je financován ze zdrojů katedry.

V rámci DECENTa vznikají výzkumné týmy složené z akademických pracovníků katedry a studentů doktorského studia (a popř. externistů), které se specializují k řešení výzkumných projektů především v jedné za čtyř oblastí:

  • indikátory rozvoje a udržitelnosti
  • evaluace rozvojových intervencí
  • dopady politik vyspělých států na rozvojové země
  • vnitřní podmínky rozvojových zemí ovlivňující rozvoj

DECENT vznikl v roce 2012, do jeho prvního ročníku se zapojily 4 týmy, které řeší celkem 6 výzkumných projektů. První výstupy bude mít DECENT na jaře 2013.