Upřesňující informace pro účastníky Zdravotního kurzu

2018-05-10 | autor: Pavla Vítová

Milí účastníci zdravotního kurzu,

pokud máte uhrazenou zálohu 1 000 Kč, nic by nemělo bránit Vaší účasti na letošním zdravotním kurzu. Vaše záloha pokryje náklady na ubytování, které představují 10 euro na osobu za noc, tedy 40 euro za pobyt od pondělí do pátku.

Zdravotní kurz pro studenty MRS a ESUR se uskuteční ve dnech 21. – 25. května 2017. Povede jej po odborné stránce MUDr. Michal Plintovič.

Kurz se uskuteční ve Vysokých Tatrách, ubytováni budeme na chatě Ústavu krajinnej ekológie SAV v obci Východná. Chata se nachází naproti železniční zastávce (železniční zastávka je umístěna mimo obec). Doporučujeme jet vlakem z Olomouce do stanice Liptovský Mikuláš rychlíkem a odtud osobním vlakem do Východnej. (Při domluvě mezi účastníky kurzu je samozřejmě také možné jet autem a podělit se o náklady, pokud máte auto k dispozici).

Doporučené spojení (pro jistotu si ale spojení ještě ověřte):

21.5. Olomouc – Liptovský Mikuláš: 9.16 – 12.34 (SC Pendolino Košičan)

21.5. Liptovský Mikuláš – Východná: 13.14 – 13.41 (vlak)

25.5. Východná – Žilina: 14.07 – 16.12 (vlak)

25.5. Žilina – Olomouc: 17.19 – 20.06 (vlak Hradčany)

Výuka začíná v pondělí, 21.5. ve 14.30 hod. na chatě Východná. Je nutné, abyste byli přítomni od začátku výuky a absolvovali celý kurz, až do pátku, jinak zápočet nebude udělen. Předpokládané ukončení kurzu bude v pátek, 25.5. ve 13 hod.

Účastníci kurzu se budou stravovat individuálně. Na chatě je kuchyňka, v obci se dají nakoupit potraviny a dle našich informací je tam i restaurace, kde se dá stravovat (nicméně restaurace je asi 3 km od ubytování, takže spíše doporučujeme nakoupit si potraviny a vařit si ve skupinách).

S sebou si vezměte dobré oblečení, pláštěnku a dobrou obuv (pohorky). Podle počasí předpokládáme 2 – 3 výlety do Vysokých Tater. Pro praktický nácvik první pomoci si každý vezměte elastické obinadlo a trojcípý šátek.

S případnými dotazy se obracejte na doc. Pavla Nováčka osobně, nebo mailem: pavel.novacek@upol.cz. Pokud byste v naléhavém případě potřebovali kontaktovat správce chaty, je to pan Lagovský a jeho mobil je: +421 903 757 942.