Rigorózní práce

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby může využít konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP. Doba na zpracování rigorózní práce se obvykle stanoví do dvou let od přijetí.