Přijímací řízení

Přijímací zkouška je založena na přehledu v oblastech relevantních pro rozvojová studia a motivaci ke studiu. Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. Předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2017–2018 je 30.

Pro inspiraci k bezproblémové organizaci studia si prostudujte doporučený studijní plán oboru.