Přijímací řízení

Přijímací zkouška je založena na přehledu v oblastech relevantních pro rozvojová studia a motivaci ke studiu. Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru v českém jazyce, který se týká motivace ke studiu a všeobecného přehledu s přihlédnutím k rozvojové problematice. Předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2018–2019 je 30.

Pro inspiraci k bezproblémové organizaci studia si prostudujte doporučený studijní plán oboru.

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UP zde.

Elektronickou přihlášku ke studiu na UP naleznete zde.