Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky pro studenty nové akreditace (začátek studia 2015–2016)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce, ze tří povinných a jednoho
povinně volitelného předmětu.

Charakter předmětu

Předmět Obsahuje látku dílčích předmětů

Povinné předměty

Geografie rozvoje a rozvojové teorie Rozvojové teorie
Politickogeografické procesy v rozvojovém světě
Geografie globalizace a rozvoje
Rozvojové příležitosti – Latinská Amerika a Afrika Rozvojové příležitosti Latinské Ameriky
Rozvojové příležitosti Afriky
Rozvojové příležitosti – Asie Rozvojové příležitosti jižní a
jihovýchodní Asie
Rozvojové příležitosti střední Asie a Blízkého východu

Povinně volitelný předmět

Socio-ekonomický rozvoj Rozvojová ekonomie
Ekonomie lidského kapitálu
Mezinárodní obchod a rozvoj
Udržitelný rozvoj Environmentální geografie
Udržitelný rozvoj
Environmentální ekonomie

Státní závěrečné zkoušky pro studenty nové akreditace (pro rok 2017 a dále)

Okruhy státní závěrečné zkoušky (pro rok 2017 a dále)

Státní závěrečné zkoušky pro studenty staré akreditace

Okruhy státní závěrečné zkoušky