Přijímací řízení

Oznamujeme případným zájemcům, že Katedra rozvojových studií bude přijímat pro akademický rok 2017/2018 studenty do interní i kombinované formy studia doktorského programu Mezinárodních rozvojových studií.

Více informací je zde.