Informace o studiu

Doktorské studium je čtyřleté a probíhá v prezenční nebo kombinované formě. S platností od akademického školního roku 2014/2015 (Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 20. 8. 2014) se řídí kreditovým systémem.

U studentů prezenční formy studia se předpokládá aktivní účast na činnosti pracoviště.

Studijní plán:

Povinné předměty 1 – společný základ (blok A, 60 kr.)

PRF/PGS00  Management vědy a výzkumu – 10 kr.

PRF/PGS01 Vědecko-výzkumná stáž – 30 kr.

VCJ/PGSAJ Anglický jazyk po doktorské studium – 20 kr.

 

Povinné předměty 2 – oborové (blok A, 40 kr.)

MRS/ PGSTR Teorie rozvoje, reg. souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSER Environmentální souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSSE Sociální a ekonom. Souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSBE Behaviorálně geografické aspekty rozvoje – 10 kr.

 

Povinně volitelné předměty 1 – oborové (blok B, 20 kr.)

MRS/ PGSRA Rozvojová antropologie pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSRS Rozvojová spolupráce pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSKL Kvalitativní metody pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSKV Kvantitativní metody pro PGS – 10 kr.

 

Povinně volitelný předměty 2 – publikační činnost (blok B, 60 kr.)

MRS/PGS2A Hlavní autor publikace v časopise s IF – 40 kr.

MRS/PGS2R Hlavní autor publ. V recenzovaném časopise – 20 kr.

MRS/PGS2S Spoluautorství v časopise s IF – 10 kr.

MRS/PGS2P Ostatní populárně-vědecké publikace – 5 kr.

Student je povinen odevzdat před obhajobou disertační práce minimálně dvě prvoautorské publikace, z toho jednu v časopise s nenulovým IF.

 

Povinně volitelné předměty 3 – vědecké-výzkumná a pedagogická činnost (45 kr.)

MRS/PGS3T Teze k dizertační práci – 15 kr.

MRS/PGS3V Výuka odborného předmětu na UP – 15 kr.

MRS/PGS3K prezentace na konferenci (poster) – 5 kr.

MRS/PGS3U Ústní prezentace na mezinár. konferenci – 10 kr.

NRS/PGS3P Projektová činnost- 10 kr.

 

Volitelné předměty (blok C)

MRS/PGSC1 Vedení bakalářských a diplomových prací – 10 kr.

MRSúPGSC2 Oponování závěrečných prací – 5 kr.

MRS/PGSC3 Seminář na pracovišti UP – 5 kr.

MRS/PGSC4 Popularizační aktivity na UP – 5 kr.

 

Státní závěrečná zkouška

MRS/PGSZZ Státní doktorská zkouška