Disertační práce

Upřednostňována jsou témata disertačních prací s přímou vazbou na současné vědecko-výzkumné zaměření Katedry rozvojových and environmentálních studií.

Přes uvedené preference bude nadále možné navrhovat vlastní témata, která by měla vycházet především z oblasti regionálních, environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů rozvojových problémů s přihlédnutím k politickým a kulturním souvislostem.

 

Školitelé

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV a Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,  Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV a Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc., Fakulta tělesné kultury UP
Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Prof. Pavel Ambros, Th.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., Právnická fakulta
Doc. PhDr. Peter Valček, PhD., Filozofická fakulta UP