MRES

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (MRES) je bakalářský program vhodný pro ty, kteří se zajímají o rozvojové a environmentální souvislosti globálních problémů, a dlouhodobé udržitelnosti lidské společnosti.

Co nabízíme?

 • unikátní a atraktivní program
 • jsme univerzita s nejdelší tradicí rozvojových studií v ČR
 • jsme jediná tradiční univerzita v ČR, která nabízí bakalářský program se specializací na environmentální studia a udržitelný rozvoj
 • široký výběr předmětů, od přírodovědných po společenskovědní, od teoretických po praktické
 • osobní přístup ke studentům … jsme malá katedra pod záštitou velké instituce
 • bohaté možnosti studia v zahraničí … máme smlouvy s více než 30 univerzitami po celém světě; řada našich studentů tráví část studia v zahraničí
 • interní pedagogy s mezinárodními zkušenostmi i externí odborníky z praxe či nevládních organizací
 • exkurze do terénu u nás i ve světě, do rozvojových i environmentálních organizací
 • zázemí prestižní fakulty a druhé nejstarší univerzity v ČR
 • prostředí města, které žije studenty a pro studenty … a zároveň historického místa zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO
 • možnost zapojit se do množství studentských aktivit … naši studenti  založili vlastní spolek Udržitelný Palacký
 • obohacující mezinárodní prostředí … na naší katedře studují mladí lidé z různých zemí v rámci anglického programu International Development Studies či projektu Glodep

Přehled navrhovaných předmětů nového oboru Mezinárodní rozvojová a environmentální studia.