Foresight for Environment and Development

Magisterský obor Foresight for Environment and Development nabízí studentům unikátní kombinaci témat a metod relevantních pro environmentální a rozvojová studia, a to s důrazem na schopnost plánovat a předvídat budoucnost (foresight).  Jedná se o prezenční obor vyučovaný v anglickém jazyce, doba studia je dva roky.  Studenti z České republiky a dalších zemí EU jej studují zadarmo, studenti pocházející ze zemí mimo EU platí roční poplatek  za studium ve výši 3000 EUR. 

Jedná se o prezenční obor vyučovaný v anglickém jazyce, doba studia je dva roky. Obor navazuje na bakalářský obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj, studovat jej však mohou i absolventi jiných příbuzných oborů, mimo jiné také Mezinárodních rozvojových studií. Studenti z České republiky a dalších zemí EU jej studují zadarmo, studenti pocházející ze zemí mimo EU platí roční poplatek  za studium ve výši 3000 EUR. 

Chcete-li se o oboru Foresight for Environment and Development dozvědět více, následujte prosím odkaz, který Vás zavede na anglické stránky tohoto oboru. V případě dotazů kontaktujte některého z pracovníků katedry rozvojových studií, optimálně Mgr. Schlossarka nebo doc. Nováčka