Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

(platné pro studenty začínající studium od akademického roku 2014–2015)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů a obhajoby bakalářské práce. Tři předměty státní závěrečné zkoušky jsou povinné, čtvrtý předmět si student volí ze dvou nabízených dle svého zájmu.

Předměty státní závěrečné zkoušky

  • Základy geografie (okruhy ke stažení ZDE)
  • Environmentální geografie (okruhy ke stažení ZDE)
  • Environmentální studia a udržitelný rozvoj (okruhy ke stažení ZDE)

Volitelný předmět

  • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje (okruhy ke stažení ZDE)
  • Environmentální a rozvojové vzdělávání (okruhy ke stažení ZDE)

Náplň každého ze dvou volitelných předmětů státních závěrečných zkoušek odpovídá náplni tří předmětů – dvou povinných a jednoho povinně volitelného.