O oboru

Co je ESUR?

Je to zkratka pro Environmentální studia a udržitelný rozvoj, bakalářský obor vhodný pro ty, kteří se zajímají o problémy životního prostředí a jejich řešení.

Co nabízíme?

  • unikátní a atraktivní obor … jsme jediná tradiční univerzita v ČR, která nabízí bakalářský obor se zaměřením na udržitelný rozvoj
  • široký výběr předmětů, od přírodovědných po humanitní, od teoretických po praktické
  • osobní přístup ke studentům … jsme malá katedra pod záštitou velké instituce
  • bohaté možnosti studia v zahraničí … máme smlouvy s více než 25 univerzitami po celém světě; řada našich studentů stráví část studia v zahraničí
  • zkušené pedagogy, kteří přednášejí v ČR i v zahraničí, ale i odborníky z praxe či nevládních organizací
  • exkurze do terénu i environmentálních organizací
  • zázemí prestižní fakulty a druhé nejstarší univerzity v ČR
  • prostředí města, které žije studenty a pro studenty … a zároveň historického místa zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO
  • možnost zapojit se do množstvím studentských aktivit … naši studenti  založili vlastní klub Udržitelný Palacký 
  • obohacující mezinárodní prostředí … na naší katedře studují mladí lidé z různých zemí v rámci studijního oboru International Development Studies

Chceš vědět víc?