Spolupráce na výuce

Vytváření projektu v rámci předmětu „Rozvojové příležitosti Střední Asie a Kavkazu“ (RPSA)

Jako jeden z úkolů v rámci tohoto předmětu měli studenti připravit projektový dokument na realizaci rozvojového projektu v zahraničí (např. Gruzie, Mongolsko či Afghánistán) a aplikovat tak své znalosti z řízení projektového cyklu. S přípravou těchto projektů studentům 5. ročníku pomáhali mentoři z řad našich absolventů (Lenka Pažická a Zbyněk Wojkowski z ADRY, Eva Špániková z Člověka v tísni, Veronika Šťastná z Premiere Urgence International, Ondřej Suchánek a Magda Jochcová z Charity ČR, Lenka Pánková a Pavel Žwak z ARPOKu), či zaměstnanci partnerských organizací (Romana Duchoslavová z Člověka v tísni).

Zbyněk Wojkowski. „Budujeme budoucí generaci rozvojových pracovníků. Poskytujeme studentům možnost dělat praktické věci již během studia, což usnadní jejich zapojení.“

Eva Špániková: „Myslím, že výsledky vzájemné spolupráce jsou velmi přínosné pro obě strany. Já sama jsem takovou možnost konzultací během studia neměla.“

Lenka Pažická: „Propojení teorie a praxe je nezbytné. Donutilo mě to taky přemýšlet, jakými způsoby mohou absolventi MRS přenášet svoje zkušenosti na další studenty.“

Magda Jochcová: „Zapojení absolventů do výchovy nové generace je velmi dobrý nápad. Jsem ráda, že jsem mohla přispět svou trochou do mlýna. Sama jsem si ze spolupráce odnesla užitečné poznatky. Je to zároveň dobrá příležitost seznámit se s budoucími mladými profesionály, které jistě budeme v příštích letech potkávat v rámci praxe.“

Veronika Šťastná: „Mockrát děkuji za milé příspěvky od studentů. Jsem moc ráda, že  se nová forma výuky osvědčila.“

Vzkazy studentů jejich mentorům:
poster mentori 2


Přednášky v rámci odborných předmětů

Každý z přednášejících Katedry rozvojových studií se snaží teoretickou výuku obohatit i o postřehy expertů, kteří pracují mimo akademickou sféru.

V rámci výuky na MRS a ESUR tak byly a budou realizovány například tyto přednášky a besedy:

 • Tereza Hronová (Člověk v tísni): Jak správně napsat žurnalistický text tak, aby zaujal v rámci předmětu MRS/UZ – Žurnalistika v rozvoji
 • Jan Látal (Odbor lidských práv a transformační politiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR):
 • Jakub Karas (UpVision): Využití dronů v maloformátovém snímkování v předmětu MRS/GISR – GIS pro rozvojová studia
 • Ivan Minčík (GIS.lab): System pre okamzite nasadenie kompletnej GIS infrastruktury v rámci předmětu MRS/GISR – GIS pro rozvojová studia
 • Vojtěch Musil (Dekonta): Projektová činnost v Mongolsku v předmětu MRS/RPSA – Rozvojové příležitosti Střední Asie
 • Antonín Kopřiva (Geomin): Projekt na monitorování jezer v Kyrgyzstánu v předmětu MRS/RPSA – Rozvojové příležitosti Střední Asie
 • Přemysl Heralt (Správa CHKO Pálava): Vedení exrkuze v chráněné krajinné oblasti v rámci MRS/ENVEX – Environmentálně geografická exkurze
 • Vlastimil Kostkan (CONBIOS, s.r.o.): Jak to chodí v Evropě (praxe a veselé historky z přípravy evropské soustavy chráněný území Natura 2000) v rámci předmětu MRS/OPK – Ochrana přírody
 • Michal Servus (Správa CHKO Litovelské Pomoraví): Jak to chodí v ČR (realita státní ochrany přírody u nás) v rámci předmětu MRS/KRAJ – Krajinná ekologie
 • Michal Krátký (SAGITTARIA, o.s.): Nevládní ochrana přírody na úrovni občanského sdružení a pozemkového spolku v rámci předmětu MRS/OPK – Ochrana přírody
 • Radomír Studený (Krajský úřad Olomouckého kraje): EIA/SEA v praxi krajského úřadu v rámci předmětu MRS/OPK – Ochrana přírody
 • Kamila Botková (Heidelberg cement, a.s.): Radosti a strasti práce podnikového ekologa v rámci předmětu MRS/KRAJ – Krajinná ekologie