Praxe a stáže studentů

Praxe v instituci je povinný předmět jak na bakalářské tak i na magisterské úrovni studia. Jejím cílem je studentům zprostředkovat praktickou zkušenost ve vládních nebo nevládních organizacích, soukromých firmách, akademických institucích nebo orgánech místní správy a samosprávy působících v oblasti mezinárodního rozvoje.

Často taková praxe může vést k získání budoucího zaměstnání. Absolventi MRS takto získali místa např. u Člověka v tísni, Charity ČR nebo Hebron Rehabilitation Committee v Palestině.

V současnosti studenti nejčastěji získávají stipendium ERASMUS jako finanční podporu na realizaci své stáže. Takto do zahraničí již vyjelo velké množství studentů MRS.

EDDs 16-3 EDD16_4-2Ludmila Pátá (na 1. snímku vpravo společně s Nyaradzayi Gumbonzvanda – druhá zprava) – na stáži v CONCORDu při organizaci EDD (European Development Days), Brusel, červen 2016
Deta
ily z článku, který Ludmila publikovala na stránkách CONCORD (evropská platforma rozvojových a humanitárních organizací)

 

meeting with presidentpresentation 2 Sello Floyed Sekgobela (student anglického programu „International Development Studies“) na své stáži v Habitat for Humanity v Bratislavě. Na prvním snímku je Floyed během  prezentace svého výzkumu, který dělal na této stáži (The contribution of housing co-operatives towards affordable housing delivery to low income household: A case of South Africa, Uganda, Kenya & Ethiopia) a na druhém snímku při setkání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou během otevřeného dne při prezentaci Habitat for Humanity.

Krisko - SZCREU Krisko - SZCREU 2Jakub Kriško na stáži na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Na první fotce se účastní  jednání pracovní skupiny CODEV (rozvojová spolupráce) v budově Rady EU. Stážista měl za úkol celé jednání zaznamenat, aby se následně zápis mohl zaslat na české Ministerstvo zahraničí, které informace používá při své práci. Katedra může na tu stáž vyslat jednoho studenta ročně.

 

prochazkova 1prochazkova 5prochazkova 3Kateřina Procházková (na prvním snímku vpravo dole) na stáži v organizaci ALDA v italské Vicenze. Pracovala v oddělení, kde se tvoří projekty a účastnila se mnoha mezinárodních seminářů. Vpravo fotka z exkurze do spalovny odpadů v rámci mezinárodního projektu Working for Environmentally Educated Towns (WE-NET) financovaného Evropskou komisí. Poslední fotka (vpravo) je společně s kolegyněmi z Guatemaly, Itálie a Běloruska.  

samuel-2samuel-1aSamuel Amponsah Odei, student anglického programu International Development Studies, na stáži v organizace ALDA v Bruselu. Samuel se podílel na implementaci projektů zaměřených na téma dobrého vládnutí a na rozvoj občanské společnosti. Na první fotce (vpravo) v Evropském parlamentu na Dni otevřencýh dveří, na druhé fotce na Valné hromadě ALDA, která se konala ve Výboru regionů.

 

alda-1womens-dayElizabeth Pellecer Rivera, studentka anglického programu International Development Studies, strávila 6 měsíců v italské Vicenze, kde pracovala v organizaci ALDA. Pracovala v oddělení komunikace a pomáhala tedy se vztahy s veřejností a šíříla informace o činnosti této organizace. Na obrázku vlevo je s svými kolegy (první zleva dole) a vpravo (první zprava) je jeden v výstupů, na kterých pracovala v rámci oslavy Mezinárodního dne žen.