Konference a semináře

MAPOVÁNÍ, GIS, ROZVOJOVÉ ZEMĚ

rozvojove zemeKatedra rozvojových studií pořádá již pravidelně konferenci „Mapování, GIS, Rozvojové země“, které se účastní také mnoho odborníků z praxe.    

  • Jan Svitálek – Člověk v tísni: Využití GIS v zemědělských projektech Člověka v tísni v Etiopii
  • Jan Oprchal – Geotest: How do we do that?

 

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ ŘEDITELŮ EADIeadi

V roce 2015 měla Katedra rozvojových studií příležitost pořádat výroční zasedání ředitelů EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) a mezinárodní konferenci zaměřenou na udržitelný rozvoj. V rámci této příležitosti přijeli do Olomouce na jednání přední představitelé evropských rozvojových organizací (např. Issa Baud – ředitelka EADI, Phillippe Destatte – Millenium Project, Thomas Schauer – Římský klub, Nicolas Vincent – Francouzská rozvojová agentura) – viz fotogalerie.
V roce 2016 byly některé z příspěvků z konference publikovány v 1. čísle (ročník 2) časopisu „Development, Environment and Foresight„, který vydává Katedra rozvojových studií.

 

KRAJINA A TĚŽBA (NEJEN) STŘEDNÍ MORAVY

V roce 2016 byl uspořádán odborný seminář „Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy“ zaměřený na různé aspekty vlivu povrchové těžby na krajinu a její obnovu. Cílem semináře bylo zhodnotit aktuální stav přístupu k obnově krajiny po těžbě kamene, štěrku a písku a naznačení dalšího možného vývoje. Semináře se zúčastnili studenti a akademičtí pracovníci (např. K. Prach – Jihočeská univerzita a Botanický ústav AV ČR), zaměstnanci státní správy (např. Michal Servus – CHKO Litovelské Pomoraví), zástupci neziskového sektoru (např. J. Šírek – Mikroregion Střední Haná) i těžebních společností (např. K. Lorek – Českomoravský štěrk, a.s.).