NÁVAZNOST NA PRAXI

Snahou Katedry rozvojových studií je navázat studium na praxi, a proto podporuje spolupráci s neziskovým, privátním a vládním sektorem. Spolupráce s možnými zaměstnavateli je u studia velmi důležitá a je na ni jak u oboru MRS (Mezinárodní rozvojová studia), tak i ESUR (Environmentální studia a udržitelný rozvoj) kladen velký důraz.

Ať už jde o krátkodobou (Blok expertů, Okénko do praxe) nebo dlouhodobou spolupráci (mentoring ve výuce, stáže, exkurze), tak vzájemná výměna poznatků, vědomostí a zkušeností mezi studenty a přednášejícími vede k vytvoření oboustranně obohacujících vztahů, které se pak mohou přetavit v budoucí pracovní příležitosti.

Na níže uvedených konkrétních případech lze sledovat různorodost příležitostí, při kterých mají studenti možnosti setkat se s možnými budoucími zaměstnavateli:

 

IMG_0008IMG_0031P10007793. 4. č.3_Praha, Člověk v tísni- Langhans (2)

 

 

 

Fotky jsou z exkurze do Ženevy, z exkurze do organizací v ČR a z Okénka do praxe.