Pocitové mapy

Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí.

Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.

Katedra rozvojových studií v letech 2015 a 2016 realizuje projekt „Pocitové a mentální mapy v hodnocení vlivu životního prostředí na zdraví (IGA_PrF_2015_009)“ v rámci kterého probíhá mapování a tvorba pocitových map v Olomouci, Kroměříži a Šumperku. Průběžné i finální výsledky budou prezentovány zde. 

Odkazy na online mapy, ve kterých nám můžete pomoci zaznačit, jak se cítíte v jednotlivých městech jsou zde: