AKTUÁLNÍ VÝZVY 

pořádá

Katedra rozvojových a environmentálních studií v rámci projektu Letní škola rozvojové spolupráce

 

Seminář Aktuální výzvy je vždy úzce zaměřen na jedno specifické aktuální téma. Jedná se o dvou denní cyklus přednášek a workshopů, který má za cíl podívat se na dané téma z pohledů různých aktérů (NNO, akademická sféra, soukromý sektor apod.) Důležitou metodou semináře je i diskuse mezi účastníky na dané téma.

V roce 2016 bylo téma semináře MIGRACE a v roce 2017 POTRAVINOVÁ BEZPOČENOST

Cílovou skupinou semináře je veřejnost, studenti, učitelé i další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s danou problematikou. Seminář je otevřen i účastníkům ze široké veřejnosti.

 

PUBLIKACE ROZCESTNÍK

Výstupem semináře Aktuální výzvy a Letní školy rozvojové spolupráce je publikace Rozcestník, ve které si můžete připomenout vybrané přednášky z obou akcí

Rozcestník I si můžete stáhnout zde – ze semináře Aktuální výzvy I – Migrace a Letní školy rozvojové spolupráce

Rozcestník II, který přináší  vybrané příspěvky ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? Letní školy rozvojové spolupráce. 

 

KONTAKT

kontakt pro účastníky: Pavla Vítová – pavla.vitova@upol.cz

organizace semináře: Lenka Voleníková – lenka.volenikova@upol.cz

 ——————————————————————————————————————————————–

ROČNÍK 2017 – AKTUÁLNÍ VÝZVY II – Uživí planeta lidstvo?

Program semináře Aktuální výzvy II -Uživí planeta lidstvo.

Prezentace

Dana Kapitulčinová – Uživí planeta lidstvo?

Zdeněk Opršal – Potravinová bezpečnost a fenomén land grabbingu

Pavla Kotíková – Potraviny v hlavní roli aneb kampaně, které prochází žaludkem

Vojtěch Kotecký – Jak se zemědělství učí vypořádat s vlastními góly

Jan Doležal – Potravinová soběstačnost České republiky

Ľubica Lacinová – GMO – jediná možná budoucnost? 

Anotace jednotlivých přednášek a medailonky přednášejících.

 

 

—————————————————————————————————————————————————-

Seminář Aktuální výzvy II. – Uživí planeta lidstvo? je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce a je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p