Aktuální výzvy

AKTUÁLNÍ VÝZVY III

CHUDOBA

pořádá

Katedra rozvojových a environmentálních studií

 

PŘIHLÁŠKA

POPLATEK ZA SEMINÁŘ BYL Z DŮVODŮ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI ZRUŠEN!!

Předběžný PROGRAM zde.

Přírodovědecká fakulta (budova Pevnosti Poznání) v Olomouci  – 3. – 4. května 2018

mapka

plakát

 

Cílem semináře Aktuální výzvy III – CHUDOBA je prohloubit znalosti uchazečů o problematice chudoby a představit její různé formy – jak na globální, tak i na lokální úrovni. Dále pak za přispění přednášejících z akademického i veřejného sektoru podpořit kritický pohled účastníků na daný fenomén. Zvolenou formou semináře budou přednášky, otevřené diskuse i interaktivní workshop, včetně závěrečné reflexe.

připravované širší okruhy (mohou se ještě lišit s finálním programem):

  • SDGs
  • Definice chudoby, pojetí, indikátory měření
  • Chudoba v sociálně vyloučených lokalitách
  • Dluhové pasti

Cílovou skupinou semináře je veřejnost, studenti, učitelé i další zájemci, kteří se chtějí podrobněji seznámit s danou problematikou. Seminář je otevřen i účastníkům z široké veřejnosti.

 

deadline pro přihlašování je prodloužen do 27. dubna 2018!!!

Zájemcům nabízíme ubytování za zvýhodněné ceny na VŠ kolejích (poblíž místa konání) – 280 Kč/osoba/noc – ve dvoulůžkovém pokoji, 400 Kč/osoba/noc v jednolůžkovém pokoji. Na ubytování se můžete přihlásit ve formuláři PŘIHLÁŠKA

 

KONTAKT

Lenka Voleníková – lenka.volenikova@upol.cz

 ——————————————————————————————————————————————–

ROČNÍK 2017 – AKTUÁLNÍ VÝZVY II – Uživí planeta lidstvo?

Program semináře Aktuální výzvy II -Uživí planeta lidstvo.

Prezentace

Dana Kapitulčinová – Uživí planeta lidstvo?

Zdeněk Opršal – Potravinová bezpečnost a fenomén land grabbingu

Pavla Kotíková – Potraviny v hlavní roli aneb kampaně, které prochází žaludkem

Vojtěch Kotecký – Jak se zemědělství učí vypořádat s vlastními góly

Jan Doležal – Potravinová soběstačnost České republiky

Ľubica Lacinová – GMO – jediná možná budoucnost? 

Anotace jednotlivých přednášek a medailonky přednášejících.

 

 

—————————————————————————————————————————————————-

Seminář Aktuální výzvy III. – Chudoba je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce a je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p