Aktuální výzvy

 

Ročník 2018 – AKTUÁLNÍ VÝZVY III – Chudoba (3. – 4. května 2018, Olomouc)

Cílem semináře Aktuální výzvy III – CHUDOBA je prohloubit znalosti uchazečů o problematice chudoby a představit její různé formy – jak na globální, tak i na lokální úrovni. Dále pak za přispění přednášejících z akademického i veřejného sektoru podpořit kritický pohled účastníků na daný fenomén. Zvolenou formou semináře jsou přednášky, otevřené diskuse i interaktivní workshop, včetně závěrečné reflexe.

Rozcestník III – sborník Letní školy rozvojové spolupráce 2018 a ze semináře Aktuální výzvy III – Chudoba

tematické okruhy semináře:

  • SDGs
  • Definice chudoby, pojetí, indikátory měření
  • Chudoba v sociálně vyloučených lokalitách
  • Dluhové pasti

Program semináře Aktuální výzvy III – Chudoba.

Prezentace

Miroslav Syrovátka – Chudoba: měření, trendy, politika

Martin Schlossarek – Mikrodluhem z chudoby k prosperitě?

Martina Mysíková – Chudoba v ČR: kritický pohled na evropské ukazatele

Barbara Halířová – Předlužení, oddlužení a sociální práce

Martin Šmoldas – Chudoba a bytová nouze

Anotace jednotlivých přednášek a medailonky přednášejících.

Plakát

——————————————————————————————————————————————————-

Seminář Aktuální výzvy III. – Chudoba je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce a je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p