Letní škola rozvojové spolupráce

 

 

 

Letní škola rozvojové spolupráce 

Týdenní letní škola, která se již tradičně koná v Olomouci. Cílem letní školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (české i mezinárodní) prostřednictvím různých aktérů –  neziskových organizací, státní správy, soukromých firem či mezinárodních organizací.  Programu tvoří praktické workshopy a přednášky hostů – předních odborníků působících v této oblasti.  Neziskové organizace pak ve čtvrtečním programu nabídnou účastníkům konkrétní zapojení v jejich činnosti.

Dále je  připravený i neformální program: výstavy, prohlídka města, dokumentární filmy, společné posezení, venkovní aktivity, apod.

Cílovou skupinou této letní školy jsou zájemci, kteří se o problematiku rozvojové spolupráce zajímají (nevěnují se jí profesionálně) a chtějí se dozvědět více.  

írodovědecká fakulta v Olomouci  – 2. – 7. září 2018

kontakt – Lenka Voleníková : lenka.volenikova@upol.cz

 

 

Aktuální výzvy III. 

V rámci projektu Letní škola rozvojové spolupráce taktéž koná třídenní seminář Aktuální výzvy III. Tento seminář bude probíhat v jarních měsících roku 2018 v Olomouci v Pevnosti poznání. Jeho  cílem je podrobně přiblížit účastníkům konkrétní téma z pohledu různých aktéru tak, aby byli následně schopni si utvořit ucelený pohled na danou problematiku. Naší cílovou skupinou jsou především studenti vysokých škol, učitelé základních a středních škol, zaměstnanci státní správy, či širší veřejnost, která se chce dozvědět podrobnější informace o tomto tématu.

Termín a téma semináře bude zveřejněno v zimě 2018.

 

 

 Publikace Rozcestník

Součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce je i vydání publikace Rozcestník, tedy sborník nejzajímavějších příspěvků z Letní škola rozvojové spolupráce a semináře Aktuální výzvy. 

V roce 2016 vyšel Rozcestník I. Tento sborník je souhrnem vybraných přednášek ze semináře Aktuální výzvy I – Migrace a Letní školy rozvojové spolupráce. 

V prosinci 2017 vyšel Rozcestník II, který přináší  vybrané příspěvky ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? Letní školy rozvojové spolupráce. 

 

crdc_p

 

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.