Letní škola rozvojové spolupráce

 

 

 

Aktuální výzvy II. – UŽIVÍ PLANETA LIDSTVO?

V rámci projektu Letní škola rozvojové spolupráce se v letošním roce opět koná třídenní seminář Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo?. Tento seminář bude probíhat ve dnech 7. – 9. června v Olomouci v Pevnosti poznání. Jeho  cílem je podrobně přiblížit účastníkům téma potravinové bezpečnosti z pohledu různých aktéru tak, aby byli následně schopni si utvořit ucelený pohled na danou problematiku. Naší cílovou skupinou jsou především studenti vysokých škol, učitelé základních a středních škol, zaměstnanci státní správy, či širší veřejnost, která se chce dozvědět podrobnější informace o tomto tématu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

 

Letní škola rozvojové spolupráce 

Týdenní letní škola, která se již tradičně koná v Olomouci. Cílem letní školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (české i mezinárodní) prostřednictvím různých aktérů –  neziskových organizací, státní správy, soukromých firem či mezinárodních organizací.  Programu tvoří praktické workshopy a přednášky hostů – předních odborníků působících v této oblasti.  Neziskové organizace pak ve čtvrtečním programu nabídnou účastníkům konkrétní zapojení v jejich činnosti.

Dále je  připravený i neformální program: výstavy, prohlídka města, dokumentární filmy, společné posezení, venkovní aktivity, apod.

Cílovou skupinou této letní školy jsou zájemci, kteří se o problematiku rozvojové spolupráce zajímají (nevěnují se jí profesionálně) a chtějí se dozvědět více.  

írodovědecká fakulta v Olomouci  – 4. – 8. září 2017

kontakt – Lenka Voleníková : lenka.volenikova@upol.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

crdc_p

 

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.