Letní škola rozvojové spolupráce

Letní škola rozvojové spolupráce 

Týdenní letní škola, která se již tradičně koná v Olomouci. Cílem letní školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (české i mezinárodní) prostřednictvím různých aktérů –  neziskových organizací, státní správy, soukromých firem či mezinárodních organizací.  Programu tvoří praktické workshopy a přednášky hostů – předních odborníků působících v této oblasti.  Neziskové organizace pak ve čtvrtečním programu nabídnou účastníkům konkrétní zapojení v jejich činnosti.

Dále je  v plánu i  neformální program jako např. : výstavy, prohlídka města/plavba lodí, dokumentární filmy, společné posezení, venkovní aktivity, apod.

Cílovou skupinou této letní školy jsou zájemci, kteří se o problematiku rozvojové spolupráce zajímají (nevěnují se jí profesionálně) a chtějí se dozvědět více.  

Přírodovědecká fakulta (budova Pevnosti Poznání) v Olomouci  – 2. – 7. září 2018

kontakt – Eva Žwaková : eva.zwakova@upol.cz

poplatek za letní školu činí 400 Kč

 

 

Aktuální výzvy III. 

Cílem semináře Aktuální výzvy III – CHUDOBA je prohloubit znalosti uchazečů o problematice chudoby a představit její různé formy – jak na globální, tak i na lokální úrovni. Dále pak za přispění přednášejících z akademického i veřejného sektoru podpořit kritický pohled účastníků na daný fenomén. Zvolenou formou semináře budou přednášky, otevřené diskuse i interaktivní workshop, včetně závěrečné reflexe.

připravovaná širší okruhy (mohou se ještě lišit a finálním programem):

  • SDGs
  • Definice chudoby, pojetí, indikátory měření
  • Chudoba v sociálně vyloučených lokalitách
  • Dluhová past

Seminář probíhal v Olomouci  – 3. – 4. května 2018

kontakt – Lenka Voleníková : lenka.volenikova@upol.cz

Více informací zde

 

 

 

 

 

 Publikace Rozcestník

Součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce je i vydání publikace Rozcestník, tedy sborník nejzajímavějších příspěvků z Letní škola rozvojové spolupráce a semináře Aktuální výzvy. 

V roce 2016 vyšel Rozcestník I. Tento sborník je souhrnem vybraných přednášek ze semináře Aktuální výzvy I – Migrace a Letní školy rozvojové spolupráce. 

V prosinci 2017 vyšel Rozcestník II, který přináší  vybrané příspěvky ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? a Letní školy rozvojové spolupráce. 

 

crdc_p

 

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.