Inovace studijního oboru

Inovace studijního oboru „Mezinárodní rozvojová studia“

Projekt byl zaměřen na inovaci studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia. Cílů projektu bylo dosaženo vznikem nových předmětů, na kterých se podíleli odborníci z tuzemska i zahraničí. Nové kurzy byly unikátní příležitostí k rozšíření dosavadních znalostí studentů Mezinárodních rozvojových studií i studentů mimo obor. Během dvou let trvání projektu bylo vyučováno 10 předmětů v anglickém jazyce. Tyto předměty byly ohodnoceny vyšším počtem kreditů z důvodů jejich větší náročnosti. Součástí projektu byl také vznik nových studijních materiálů, národní studentské soutěže a specializované stránky o projektu.

Doba trvání projektu: