Pracovní nabídka: Concern Worldwide – Junior Finance EU Aid Volunteer – Sierra Leone

2017-07-11 | autor: Pavla Vítová

Concern Worldwide hledají dobrovolníka na pozici Junior Finance EU Aid Volunteer v Sierra Leone s relevantními technickými znalostmi, který má zájem se dlouhodobě podílet na humanitární/rozvojové práci organizace. Ideální kandidát by měl být motivovaný, pozitivně smýšlející a schopný se přizpůsobit náročnějším podmínkám. Více informací o této pozici naleznete zde. Uzávěrka přihlášek je 16. 7. 2017.