Odevzdávání kvalifikačních prací.

2017-12-05 | autor: Marie Bušínová

Dne 11. 12. 2017 končí termín pro odevzdání kvalifikačních prací na únorový termín obhajob. Práce můžete odevzdávat v čase od 9.00 do 11.00 hodin a pak od 13.00 do 14.00 hodin.

Práce odevzdávejte na sekretariátu.

Nezapomeňte se na obhajobu přihlásit ve STAGu – stejně jako na zkoušku. Stejně tak ten, kdo jde v únoru ke SZZ musí se přes STAG na jednotlivé okruhy SZZ přihlásit. (Nestačí, že jste si je zapsali – je třeba se přihlásit jako na zkoušku). Student, který nebude přihlášený přes STAG, nebude ke státnicím puštěn.