Mgr. Lenka VOLENÍKOVÁ

 Kontakt

Místnost: 2.030

Tel.: +420 585 634 980

E-mail: lenka.volenikova@upol.cz

Konzultační hodiny

Po dohodě emailem

Vzdělání

od 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)

2012 – 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, navazující magisterský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia (diplomová práce: Community Based Urban Agriculutre in Southern Africa: Case Study of Ndola, Zambia

2009 – 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, bakalářský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia (bakalářská práce: Zemědělství v městských oblastech rozvojových zemí – příležitosti a ohrožení)

Profesní činnost

od 2018

ARPOK, o.p.s., koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects

2016 – 2018

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií,  studijní administrátor Erasmus Mundus Joint Master Degree in International Development Studies (GLODEP)

2015 – 2018

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálích studií, projekt Letní škola rozvojové spolupráce – projektový pracovník 

 2011 – 2013

Koordinátor MFF Jeden svět v Olomouci, Člověk v tísni, o.p.s.

Přehled publikací

VOLENÍKOVÁ Lenka. 2018. Družstevnictví jako motor pro rozvoj zemědělství a drobného podnikání v Gruzii. Rozvojovka. Online, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/clanky/1959-druzstevnictvi-jako-motor-pro-rozvoj-zemedelstvi-a-drobneho-podnikani-v-gruzii.htm

VOLENÍKOVÁ Lenka. 2018. Georgian cooperatives – boosting agriculture and rural development. ProHuman.sk. Online, dostupné na: https://www.prohuman.sk/rozvojova-pomoc/georgian-cooperatives-boosting-agriculture-and-rural-development

VOLENÍKOVÁ Lenka. 2017. Městské zemědělství v rozvojových zemích. In: Voleníková L. (ed.) Rozcestník II: Vybrané kapitoly ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? a Letní školy rozvojové spolupráce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s 34-41. ISBN 978-80-244-5251-7.

VOLENÍKOVÁ Lenka (editor). 2017. Rozcestník II: Vybrané kapitoly ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? a Letní školy rozvojové spolupráce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 76 s. ISBN 978-80-244-5251-7.

VOLENÍKOVÁ Lenka, OPRŠAL Zdeněk. 2016. The Role of Urban Agriculture in Household Wellbeing: Case Study of Community-Based Urban Agriculture in Ndola, Zambia. Development, Environment and Foresight, Vol. 2, No. 2, 80-90, ISSN: 2336-6613.

VOLENÍKOVÁ Lenka (editor). 2016. Rozcestník I: Vybrané kapitoly ze semináře Aktuální výzvy I – Migrace a Letní školy rozvojové spolupráce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 68 s. ISBN 978-80-244-5060-5.

VOLENÍKOVÁ Lenka. 2014. Farmářem v džungli zambijského velkoměsta. Sedmá generace. 1/2014, s.  11. – 13. Hnutí DUHA – Sedmá generace. ISSN 1212 – 0499.

 VOLENÍKOVÁ Lenka, OPRŠAL Zdeněk. Community Based Urban Agriculture in Ndola, Zambia (Abstrakt). In: Geografie v srdci Evropy: Sborník abstraktů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 70 – 71.

Účast na konferencích

10th International Student and Early Career Conference NEW WAVE, Prague, Charles University in Prague, 2018: Land Tenure Security and its Implications for the Productivity of Urban Agriculture in Soweto, South Africa.

8th International Student and Early Career Conference NEW WAVE, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2016: Initiatives in Urban Agriculture in Quezon City, the Philippines

23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, Praha, Univerzita Karlova v Praze 2016: Community Based Urban Agriculture in Ndola, Zambia

Odborné zájmy

městské zemědělství, udržitelné zemědělství, urbanizace, městská chudoba, distribuce a produkce potravin ve městech (urban food systems)

Vedení kvalifikačních prací

Zaměření:

městská chudoba, urbanizace, distribuce a produkce potravin ve městech (urban food systems), městské zemědělství, udržitelné zemědělství, poverty tourism

Je možné se domluvit na vedení prací s příbuzným tématem (např. regionální potravinové systémy, potravinová bezpečnost atd.).

Zkušenosti ze zahraničí

2/2017 – 5/2017 a 02/2018 – 03/2018

Jihoafrická republika; University of Johannesburg – výzkumná stáž zaměřená na držení půdy a produktivitu městského zemědělství v Sowetu.

10/2015 – 11/2015

Filipíny; Heinrich Boel Foundation, projekt EcoFair – výzkumná stáž zaměřená na mapování iniciativ na podporu městského zemědělství v Quezon City.

7/2013 – 10/2013

Zambie; Copperbelt University in Kitwe – výzkumná stáž pro diplomovou práci, zaměření: komunitní městské zemědělství.