Mgr. Kristýna LUNGOVÁ

Kontakt

E-mail: kristynalungova@hotmail.com

Konzultační hodiny

Po dohodě emailem

Vzdělání

od 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)

2012 – 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, navazující magisterský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia (diplomová práce: Role vody v rozvoji Haiti se zaměřením na severozápadní region)

2009 – 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, bakalářský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia (bakalářská práce: Haiti – zkušenosti aktérů humanitární a rozvojové pomoci)

Profesní činnost

od 2013 

Koordinátorka projektů na Haiti, Arcidiecézní charita Olomouc

Zkušenosti ze zahraničí

9/2013 – 12/2013

Haiti, severozápadní region – terénní výzkum pro diplomovou práci, zaměření: role vody v  rozvoji komunity

Vedení kvalifikačních prací

voda v rozvoj, kvalita vody, lidský rozvoj, komunitní rozvoj, Haiti