Mgr. Jiří TEICHMANN

Kontakt

E-mail: jiri.teichmann@upol.cz

 

Vzdělání

2007-2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Mezinárodní rozvojová studia 
     

2010-2012

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Mezinárodní rozvojová studia

 

Od 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia
 

Pedagogická činnost

MRS/INDIK   Indexy a indikátory rozvoje, udržitelnosti a kvality života

MRS/BPS1X   Bakalářský seminář 1

MRS/BPX2X  Bakalářský seminář 2

MRS/RST      Úvod do studia rozvojových studií – vedení seminárních prací 

 

Odborné zájmy

Indikátory kvality, blahobytu a udržitelného způsobu života
 
Separatistické oblasti v býv. SSSR
 

Zkušenosti ze zahraničí

Duben 2012

State of the Future Index (výzkumná cesta, USA, Prof. T. J. Gordon)

Leden – březen 2014

Vědecko-výzkumná stáž, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 

Konference „Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie“, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 9. – 10. 10. 2014. – příspěvek na téma Future Oriented Thinking Index vybraných zemí.

Seminář  „Open Space 2013: Růst či nerůst? Horka nad Moravou“, 30. 1. – 3. 2. 2013 – příspěvek Index stavu budoucnosti – SOFI (State of the Future Index).

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

Teichmann J.: Future Oriented Thinking Index vybraných evropských zemí. Geografické Informácie/Geographical Information, Vol. 18, No 1, 2014.

Kladivo P.; Nováček P.; Macháček J.; Teichmann J.: The State of the Future Index for the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No 3, 2014.

Teichmann J.: Index stavu budoucnosti – SOFI (State of the Future Index). Sborník ze semináře „Open Space 2013: Růst či nerůst? ISBN: 978-80-90-5331-0-3. 

Teichmann J.: Česká republika – Index stavu budoucnosti. Zborník recenzovaných príspevkov – Vedecká konferenciaPrif UK. 2014, Bratislava. ISBN: 978-80-223-3592-8.