Mgr. Martin SVOBODA

Kontakt

E-mail: martin.svoboda@upol.cz

Konzultační hodiny

dle předchozí domluvy

SPŠS, tř. 17. listopadu 49 (zvonek „BYT“)

Pedagogická činnost

  • Základy fyzické geografie 2 – cvičení (KGG/ZF2 a KGG/ZFG2X)

Vzdělání

2006-2009
 

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Geografické aspekty těžby uranu v ČR se zaměřením na lokalitu Dolní Rožínka )

2009-2011

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; diplomová práce: Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití)

 

od 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)

Profesní činnost

od 2009

DIAMO s.p., odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka (geoinformatik)

Studijní pobyty

2009

Bratislava – Univerzita Komenského v Bratislave (4 měsíce)

Publikační činnost

 

SVOBODA, M. (2013): Současný stav hald v Rosicko – oslavanském uhelném revíru a možnosti jejich využití. In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2013. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, s. 1487-1492, ISBN 978-80-223-3392-4

SMOLOVÁ, I., SVOBODA, M. Těžba nerostných surovin v ČR jako jeden z faktorů regionálního rozvoje. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1–5. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI. 

 

Vedení kvalifikačních prací

problematika těžby nerostných surovin a její environmentální důsledky- změna krajiny, nově vzniklé antropogenní tvary, dopad na společnost.