Mgr. Martin SCHLOSSAREK

Kontakt

Místnost: 2.007 (2. patro)

Tel.: +420 585 634 988

E-mail: martin.schlossarek@upol.cz

Konzultační hodiny

  • během semestru: pondělí, 13:30-14:30
  • mimo semestr a jiné dny během semestru po dohodě e-mailem

Pedagogická činnost

  • Ekonomie zdraví a vzdělání (česky)
  • Rozvojové indikátory (česky a anglicky, sdílená výuka s M. Syrovátkou)
  • Rozvojové příležitosti: Afrika (česky a anglicky)
  • Základy aplikované statistiky (česky)
  • Formování možných budoucností (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Rozvojová geografie (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Rozvojová ekonomie (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Úvod fo foresightu (anglicky, pouze vybrané přednášky)

Vzdělání

od 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

2010 – 2012 (Mgr.)

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
navazující magisterský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia a souběžné doplňující studium učitelství geografie

2007 – 2010 (Bc.)

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
bakalářský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

Profesní činnost

Od 2017

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
– akademický pracovník (asistent)

Od 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
– administrace projektu Erasmus Mundus 
– koordinátor pro anglický magisterský studijní program International Development Studies

Od 2011

NNO Maendeleo
– předseda, vedoucí projektu Zemědělské mikropůjčky / Podpora farmaření

Publikace

Schlossarek, M. 2017. Velký svět, malá planeta. Životné prostredie: Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 51 (1), 59–61.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005. 

Schlossarek, M., Harmáček, J., Pavlík, P. 2016. Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? Politická ekonomie, 64 (6), 651–673.

Schlossarek, M. (2014). Mikrofinancování jako nástroj rozvojové spolupráce. In: Nováček, P. (ed.)Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Členství v organizacích

NNO Maendeleo (předseda organizace)

Zkušenosti ze zahraničí

7/2017 – 10/2017
Zambia Catholic University: studijní pobyt, výuka, výzkum zaměřený na mikrofinance

9/2016 – 10/2016
Ruhr-Universität Bochum: účast na seminářích o financování vědy a výuky, příprava projektové žádosti (Erasmus Mundus)

6/2015 – 8/2015 a 1/2017
Tanzanie – projekt NNO Maendeleo Podpora farmaření

7. – 8. 7. 2014
Velká Británie, University of Birmingham – aktivní účast na konferenci: Why Charity?

6/2013 – 8/2013 a 7/2014 – 9/2014
Tanzanie – stáž v TCCIA – SACCOs, projekt NNO Maendeleo Zemědělské mikropůjčky / Podpora farmaření

4. 5. – 11. 5. 2013 a 15. 10. – 21. 10. 2013
Itálie – účast na workshopech FYSIC (zaměřeno na udržitelnou spotřebu a výrobu, Fair trade)

7/2012 – 8/2012
Tanzanie – projekt NNO Maendeleo Zemědělské mikropůjčky

6/2011 – 9/2011
Tanzanie – výzkum pro diplomovou práci, dobrovolník o.s. Bez Mámy a International Humanity

Vedení kvalifikačních prací

Odborné zájmy: mikrofinancování, udržitelné financování, komunitní rozvoj, rurální chudoba, východní Afrika

Možnosti zaměření BP, DP: mikrofinancování a svépomocné skupiny, rurální chudoba a zemědělství, rozvojová problematika Afriky, ekonomický růst a chudoba, pro-poor růst, komunitní rozvoj, fair trade