MUDr. Juraj MESÍK

Kontakt

E-mail: mesik@changenet.sk

Konzultační hodiny

 Po dohodě emailem

Pedagogická činnost

  • Global Challenges (MRS/CHAL)

Vzdělání

1982-1988

MUDr.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo

od 2010

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)

Profesní činnost

1988-1990

Interná aspirantura, Katedra biológie LF UK Martin – neukončená

1990-1992

Poslanec, Federálne zhromaždenie  ČSFR, Praha

Riaditeľ Odboru sociálnych súvislostí, Federálny výbor pre životné prostredie, Praha

1992 – 1993

Oddelenie súdneho lekárstva, Nemocnica F.d.Roosevelta, Banská Bystrica

1993 – 2002

Riaditeľ, Nadácia Ekopolis – EPCE Slovakia, Banská Bystrica

2003 – 2008

Senior Social Development Specialist, Social Development Department, World Bank, Washington D.C.

Odborné zájmy

Environmentalistika, globálne problémy, rozvoj neziskového sektora a nadácií, rozvojové a global vzdělávání

Členství v organizacích

STUŽ, Slovak Africa Association, Nadácia Ekopolis (board member), Nadácia zdravé město BB – ZV (board member), European Environmentla Bureau (board member), Eisenhower Exchange Fellowships (alumni), Synergos Global Philanthropy Fellowships (alumni) a iné

Zkušenosti ze zahraničí

Projektová práca dlhodobého charakteru: Keňa, Moldavsko, Nigéria, Tanzánia, Thajsko,

Krátkodobá konzultačná a edukačná práca: Botswana, Namíbia, Burkina Faso, JAR, Argentína, Brazília, Peru, Filipíny, India (AP), Kosovo, Ukrajina

Dlhodobá práca a študijné pobyty. USA, UK