Mgr. Jiří HÁJEK

projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci

Kontakt

Místnost: 2.030

Tel.: +420 585 634 980

E-mail: jiri.hajek@upol.cz

Pedagogická činnost

cvičení Základy fyzické geografie 2 (KGG/ZFG2X. KGG/ZF2)

Konzultační hodiny

pondělí 9:00-12:00

nebo jindy po předchozí domluvě

Vzdělání

2013 – současnost

student doktorského studia Katedry rozvojových studií

2007-2010

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Mezinárodni rozvojová studia (magisterské studium)

2004–2007

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Mezinárodní rozvojová studia (bakalářské studium)

Profesní činnost

2012-2015

Katedra rozvojových studií – projekt Skauti pro rozvoj (projektový manažer/koordinátor)

Rozvoj za pět minut 2015

Evropský rok rozvoje v Olomouci

2009-2011

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, projekt Fotbal pro rozvoj

asistent hlavního koordinátora, regionální koordinátor projektu, PR manager, lektor GRV

Účast na konferencích a letních školách

Development through Football, Praha – 2011

Leadership for Transformation, ILA – Internatioal leadership association, Praha – 2009

Média a rozvoj, krizový management aj.

Zahraniční praxe

Indie, Kanada, Řecko, Moldavsko, Tanzánie

Vedení kvalifikačních prací

udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje, šetrné technologie, recyklované materiály