Lidé | kontakty

Akademičtí pracovníci

Odborní projektoví pracovníci

 • Mgr. Eva ŽWAKOVÁ, tel.: 585 634 980, místnost 2030, eva.zwakova@upol.cz

Administrativní pracovníci

Interní doktorandi

 • Mgr. Kateřina DOSTÁLOVÁ
 • Mgr. Barbora FRLIČKOVÁ
 • Mgr. Jiří CHOVANEČEK
 • Mgr. Nikola MEDOVÁ

Externí doktorandi

Externí vyučující (mimo Katedru geografie PřF UP)

Projektoví pracovníci grantu Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management:

 • Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – vilem.pechanec@upol.cz
 • Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. – simon@mendelu.cz
 • RNDr. Jan Brus, Ph.D. – jan.brus@upol.cz
 • Mgr. Petr Kovařík, Ph.D. – kov.petr@seznam.cz
 • Karel Poprach – karel.poprach@tyto.cz
 • Ing. arch. Petr Čehovský – cehovskypetr@seznam.cz
 • Mgr. Simeona Jedličková – simeona.jedlicka@gmail.com
 • Ing. Vít Doležel – dolezel@vidol.cz
 • Ing. Helena Kiliánová, Ph.D. – helena.kilianova@upol.cz
 • Ing. Pavel Sedlář – sedlar.pavel@gmail.com
 • Ing. Martin Vlk – martin.vlk.home@gmail.com
 • Jan Machovský – info@machovsky.cz