Nová stáž u Redeporte, Madrid, Španělsko / New internship at Redeporte, Madrid, Spain

2018-08-31 | autor: Simona Šafaříková

Milý studenti, v INTLAGu je nová nabídka stáže především pro ty, co je zajímá, jak se dá v rozvoji využívat sport a pohybové aktivity. Popis stáže také zde.

Dear students, in INTLAG you can find new internship proposal – mainly for those who are interested in the use of sport in development issues. The description also here.