Pracovní nabídka: MZV – referent v oddělení východní a jižní Afriky

2018-07-27 | autor: Pavla Vítová

Státní tajemník v MZV ČR jako služební orgán vyhlašuje ve smyslu výběrové řízení na služební místo teritoriálního referenta II. v oddělení východní a jižní Afriky v Odboru států subsaharské Afriky MZV ČR v oboru služby: „Zahraniční vztahy a služba“. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Hlaste se do 1. 8. Více info ZDE.