Exkurze do Gruzie / Field trip to Georgia

2018-02-13 | autor: Simona Šafaříková

V červnu 2018 se uskuteční rozvojová exkurze do Gruzie. Část nákladů je hrazená z České rozvojové agentury. Více informací zde. Hlaste s platbou a vyplněnou přihláškou u paní sekretářky do pátku 23. února

Our department will organise development field trip to Georgia in June 2018. Part of the costs is paid by Czech Development Agency. More information here. Apply by bringing the payment and the application. to our secretary till 23rd February.