Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D.

Contact information

Room: 2.011

Tel.: +420 585 634 984

E-mail: zdenek.oprsal@upol.cz

 

Office hours

Thursday 13:00-15:00 or by appointment / scheduled by e-mail

 

Courses taught

  • Development geography and globalization (MRS/DVG) (taught in Czech and English)
  • Development co-operation (MRS/ROS) (taught in Czech)
  • Environmental geography (MRS/ENG) (taught in Czech and English)
  • Rural development (MRS/ZZLH) (co-lecturing, taught in Czech)
  • Introduction to development studies (MRS/RST) (co-lecturing, taught in Czech)

 

Education

2011 (Ph.D.)

University of Ostrava, Ostrava (Czech Republic)

PhD programme in Environmental Geography 

 

2004 (Mgr. – equivalent to M.Sc.)

Palacký University, Olomouc (Czech Republic)

Master’s programme in Nature Conservation and Environmental Protection

 

Professional Experience 

10 years’ experience in research and teaching in the field of environmental and development studies; occasionally lecturing at other partner universities in the Czech Republic as well as in abroad; experience with the management of education and awareness raising projects in the field of global development; participation in various education and research projects

 

Professional Interests

  • development studies: development policies of emerging donors, aid effectiveness, globalisation and Nord-South relations
  • environmental studies: land use and land cover changes, land governance, nature conservation, organic agriculture, (participatory) GIS
  • interaction between environment and socio-economic development

 

 

Publications

Development studies:

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2017. Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie, 122, 2, 169–189. (WOS; IF 2016 = 0.580)

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal Z. 2017. Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit = Factors of Czech Aid Selection and Allocation: Panel Probit and Tobit Analysis. Politická ekonomie.  65 (2), 179-197. (WOS; IF 2016 = 0.589)

Voleníková, L.,  Opršal, Z. 2016. The Role of Urban Agriculture in Household Wellbeing: Case Study of Community-Based Urban Agriculture in Ndola, ZambiaDevelopment, Environment and Foresight, 2 (2), 80—90. (ERIH)

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The Allocation of Czech Foreign Aid in Sub-Saharan Africa: The Influence of Historical Relationships.  Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, 9 (4), 325—343. (SCOPUS)

Opršal, Z. 2014. Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc

Opršal, Z. 2014. Rozvojová spolupráce. In Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Leichtová, M., Opršal, Z. 2013. Rozvojové aktivity Organizace spojených národů. In Leichtová, M. (ed.) Tvoříme rozvoj. Vybrané donorské instituce v současné rozvojové spolupráci. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. Perspectives on European Politics and Society 13 (1), s. 100–116. (SCOPUS)

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Opršal, Z., Krylová, P. 2010 Teritoriální aspekty zahraniční rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Krylová, P., Opršal, Z. 2010. Perspectives of Development Co-operation of the Visegrad Countries. In Nováček, P., Huba, M. (eds.) Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí 7.-8. září 2010, Olomouc, Olomouc: Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Environmental studies:

Opršal, Z., Harmáček, J., Pavlík, P., Machar, I. 2018. What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals? Problemy Ekorozwoju, 13(1):145-157 (WOS; IF 2016 = 0,659).

Pechanec, V., Machar, I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín, P., Málková, J. 2018. Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation, 24, 21-41.

Dytrtová, K., Šarapatka, B., Opršal, Z. 2016. Does Organic Farming Influence Landscape Composition? Two Cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems. (WOS; IF 2015 = 0.926)

Opršal Z., Kladivo, P., Machar, I. 2016. The role of selected biophysical factors in longterm land-use change of cultural landscape. Applied Ecology and Environmental Research, 14(2): 23-40. (WOS; IF 2014/15 = 0.557)

Pavlík, P., Opršal Z. 2015. Ekosystémové služby a cukrová řepa = Ecosystem Services and Sugar Beet. Listy cukrovarnické a řepařské, 132(5-6), 182-184. (WOS; IF 2015 = 0.317)

Daněk T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z. 2015. Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz = Development of Sugar Industry in Haná Region in 19th Century and Its Impact on Landscape Character. Listy cukrovarnické a řepařské, 131(4), 146-149. (WOS; IF 2014/15 = 0.317)

Opršal, Z., Šarapatka, B., Kladivo, P. 2013. Land-use Changes and their Relationship to Selected Landscape Parameters in three Cadastral Areas in the Moravia Region, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1. (WOS; IF 2015 = 1,093)

Machar, I., Pechanec, V., Kiliánová, H., Opršal, Z., 2013. Adaptation measures for the central European floodplains landscape in the context of global changes. Case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings, vol.I: pp 11-16. (WOS)

Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., 2012. Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mining activities in floodplain landscape case study: Sustainable management plan of the Tovačov lakes (Czech Republic). 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012. pp 457-464. (WOS)

 

 

Conference participation

Opršal, Z., Harmáček, J.: The Environmental Impacts of Czech Aid (Environmentalization of Czech Aid). EADI NORDIC 2017; Globalisation at the Crossroads. Rethinking Inequalities and Boundaries; Bergen, Norway, 21-23 August, 2017.

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M.: The Allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: the influence of historical relationships1st Annual Eastern Africa Business and Economic Watch Conference May; University of Rwanda, College of Business and Economics (co-organised by  Jonkoping International Business School,  Sweden);  4-7th May 2015, Kigali, Rwanda.

Voleníková, L.,  Opršal, Z. Community based urban agriculture in Ndola, Zambia. Geografie v srdci Evropy: 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Univerzita Karlova v Praze, 2014.

Opršal, Z., Krylová, P.: The influence of historical relationships on the current provision of development assistance of the Czech Republic. 9th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) Jagiellonian University, Krakow,  September 2012

Opršal, Z., Krylová, P.: Territorial Aspects of ODA of the Visegrad countries. AAG Annual Meeting 2010, Washington, DC, April 2010

 

Summer school/training/conference participation

IDI Annual Conference 2016, Dilemmas of Contemporary Capitalism: Political Representation and Economic Transformation in the Emerging Economies. 6th-7th June 2016; King’s College London (International Development Institute), London

Training in Landscape Character Assessment Methods and Tools, University of the Aegean Summer School, Lesvos Island, Greece, 07-12 September 2015

Land Governance for Development, Utrecht Summer School (Utrecht University, the Netherlands), 2014

Participatory GIS in Development Studies,  Helsinki Summer School (University of Helsinki, Finland), 2010

 

Projects participation

IGA – Land-use changes – analysis of selected landscape parameter: coordinator of a research project, 2014-2015

EUSA_ID – Capacity Building in Higher Education for an improved co-operation between the EU and South Africa in the field of Development Studies (Erasmus Mundus Action 2 – Erasmus Mundus Partnerships), project coordination for Palacky University, since 2013

Practical competences for project activities in the regional development (POPRAR): participation in the project since 2012-2013; research in Peru, creation of educational materials

Enhancing Employability of Students of Development Studies in Practice (UP PSTROS): participation in the project since 2011; creation of educational materials and innovations of study courses

 

Specialization

environment, poverty and livelihoods; rural development with focus on agriculture (incl. organic agriculture); sustainable use and management of natural resources; land use land cover changes; land tenure and governance; nature conservation and development, environmental services