Mgr. Tomáš DANĚK, Ph.D.

Contact

room: 2.008

tel: +420 585 634 987

e-mail: tomas.danek (at) upol.cz

LinkedIn

Teaching competence

 • Basics of Ecology
 • Environmental Humanities (MRS/ENVI)
 • Environmental Ethics (MRS/ENET)
 • Introduction in Environmental Science (MRS/ZP)

Fields of Interests

 • Environmental Science and Sustainable Development
 • Environmental Philosophy and Ethics
 • Western Philosophy of Nature
 • Philosophy and History of Science
 • Integral Studies
 • C.G. Jung
 • Bumblebee biology

Qualifications

1994 – 1999  ::  Bachelor and Master degree in Department of Ecology, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc

1998 – 2003  ::  Master degree in Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno

2004 – 2011  ::  Ph.D. degree in Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno in collaboration with Department of Philosophy and History of Science

Career

2006 – 2008  ::  Czech Environmental Information Agency (agency of the Ministry of Environment CR)

2006 – 2012  ::  Department of Interdisciplinary Activities, University of Western Bohemia
                       ::  seminar leading and lecturing
                       ::  organizer of interdisciplinary and epistemology oriented conferences and seminaries
                       ::  projects administrator

Selected Publications

 • DANĚK, T.  Pochybné filipiky proti pochybné přírodě [Dubitable philippics against the dubitable nature]. In Bartoš, M. (ed.) Krajinou pochybností. [Landscape of doubts] 1. vyd. Nymburk: O.P.S., 2007, s. ISBN: 978-80-903773-4-9
 • DANĚK T., Markoš, A.: Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. [The life of a bumblebee. A collage about inhabiting different worlds] Červený Kostelec, nakladatelství Pavel Mervart., 2005 ISBN 80-86818-11-X.
 • DANĚK, T.: Chov čmeláků v ČR. Bakalářská práce. [Breeding of bumblebees, Bachelor work] PřF UP Olomouc, 1997.
 • DANĚK, T.: Vybrané kapitoly z chovu a biologie čmeláků. Diplomová práce. [Selected chapters from the breeding of bumblebees. Diploma work.] PřF UP Olomouc, 1997.
 • DANĚK, T.: Přirozený prostor. Diplomová práce. [The natural space. Diploma work] KES FSS MU Brno, 2003.
 • DANĚK, T.: Bias against – bias in favour… Veronica XV/2001 č. 4, Brno, 2001, 4, 1 s.
 • DANĚK, T.: Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? [Is the knowledge of the natural science relevant for environmental argumentation?] Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. od s. 18-21, 4 s. ISBN 80-239-2822-8.
 • DANĚK, T.: Chov čmeláků. [Breeding of bumblebees] Veronica XVIII/2004 č. 2, Brno, 2001, 20, 3 s.