Mgr. Miroslav SYROVÁTKA, Ph.D.

Contact

Room: 2.009 (2nd floor)
Telephone: +420 585 634 981
Mobile: +420 777 263 240
E-mail: miroslav.syrovatka@upol.cz
Office hours: Monday 14.30–16.00

 

Courses

 

Education

Bc. (2004)
Palacky University (Olomouc), Philosophical Faculty
Bachelor degree in English and Applied Economics

Mgr. (2006)
Charles University (Prague), Faculty of Humanities
Master degree in Social and Cultural Ecology
Master thesis: Aggregate Indicators in Ecological Economics

Ph.D. (2015)
Charles University (Prague), Faculty of Humanities
Doctoral degree in Environmental Studies
Dissertation: Analysis of the Commitment to Development Index

 

Work career

2006–2007
Palacky University (Olomouc), Faculty of Science Department of Geography

Since 2007
Palacky University (Olomouc), Faculty of Science Department of Development Studies

 

Publications

Syrovátka, M., Schlossarek M. Forthcoming. Measuring development with inequality: How (should) aggregate indicators of development account for inequality? Ecological Economics.

Schlossarek, M., Syrovátka, M., Vencálek, O. Forthcoming. Importance of variables in composite indices: A contribution to methodology and application on development indices. Social Indicators Research.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Vítová, P. 2017. Motives of territorial allocation of Japanese aid: Self-interest, altruism or merit? Development, Environment and Foresight 3 (2), 72–91.

Macháček, J., Syrovátka, M., Harmáček, J. 2017. Výroba a obchod s cukrem v subsaharské AfriceListy cukrovarnické a řepařské 133 (7–8), 258–261.

Opršal, Z., Harmáček, Z., Syrovátka, M. 2017. Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie 122 (2), 169–189.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2017. Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a TobitPolitická ekonomie 65 (2), 179–197.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Dušková, L. 2017. Pro-poor growth in East AfricaThe Quartlerly Review of Economics and Finance 64, 82–93.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005.

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: The influence of historical relationships. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 9 (4), 325–343.

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2016. Are East African countries sustainable? Comparative analysis of two composite indicators. In: Heshmati, A. (ed.) Economic integration, currency union, and sustainable and inclusive growth in East Africa. Switzerland: Springer.

Syrovátka, M., Hák, T. 2015. Measuring rich-country policies toward the global environment: A critical analysis of the environmental component of the Commitment to Development Index. Journal of Environment & Development 24 (1), 105–128.

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2014. Klasifikace rozvojových zemí. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Syrovátka, M. 2013. The environmental performance of Visegrad countries in composite indicators. In: Šauer, P. (ed.) Visegrad countries: Environmental problems and policies. Praha: Cenia.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Syrovátka, M., Krylová, P. 2012. Aid dimension of the Commitment to Development Index: Case study of the Czech Republic. International Journal of Sustainable Economy 4 (4), 323–339.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. Perspectives on European Politics and Society 13 (1), 100–116.

Syrovátka, M., Melichar, J., Harmáček, J., Krylová, P., Kaprová, K. 2011. Are rich countries‘ democractic institutions key to favourable environmental policies toward developing countries? In: Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V. (eds.) Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kolektiv autorů. 2010. Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Státní fond životního prostředí ČR.

Syrovátka, M. 2009. Financing adaptation to climate change in developing countries. In: Šauer, P., Šauerová, J. (eds.) Environmental economics and management: Young scholars perspective. Praha: Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2008. Barriers to international climate policy. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations: Young researchers perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2008. Jak (ne)měřit kvalitu života: Kritické pohledy na index lidského rozvoje. Mezinárodní vztahy 43 (1), 9–37.

Syrovátka, M. 2007. Aggregate measures of welfare based on personal consumption. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations. Sborník z konference konané  22.–23. října 2007 v Praze. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2007. Možnosti a omezení ekologické stopy jako ukazatele udržitelnosti. In: Nováček, P. (ed.) Udržitelný rozvoj: nové trendy a výzvy. Sborník z konference konané 17.–19. dubna 2007 v Horce nad Moravou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Research interests

Development indicators
Inequality
Development aid