EADI akreditace pro Katedru rozvojových studií

EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) je organizace, která spojuje instituce zabývající se rozvojovými a teritoriálními studii. V současné době má okolo 300 členů ve 27 zemích Evropy. V České republice jsou členy Ústav mezinárodních vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE a Katedra rozvojových studií PřF UP Olomouc.

Je to právě naše katedra, které se podařilo, jako první ve střední a východní Evropě, získat prestižní EADI akreditaci (IAC/EADI Accreditation – The International Accreditation Council for Global Development Studies and Research), a to na magisterský program Mezinárodní rozvojová studia

IAC-EADI-Accriditation_Logo_black

EADI accreditation for the Department of Development Studies

EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) is an organization connecting institutions dealing with development and aerial studies. Currently, the EADI has approximately 300 members in 27 European countries. The Institute of International Relations, the Faculty of International Relations of the University of Economics, Prague and the Department of Development Studies at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc are the only three EADI members in the Czech Republic.

The Department of Development Studies is the first in Central and Eastern Europe to earn the highly prestigious EADI accreditation ((IAC/EADI Accreditation – The International Accreditation Council for Global Development Studies and Research) for the International Development Studies master’s programme.